Geriatrinen farmasia

Geriatrinen farmasia

logo

Farmasian oppimiskeskus

oppimiskeskus@fok.fi

Farmasian oppimiskeskus ry tuottaa lääkkeiden ja lääkehoitojen parissa työskenteleville jatkuvaa oppimista ja ammatillista kehittymistä tukevia palveluita.

Geriatrinen farmasia -osaajamerkin suorittanut henkilö on osallistunut neljään ikääntyneiden lääkehoidon osaamista ja geriatrisen lääkehoidon turvallisuuden edistämistä kehittävään täydennyskoulutukseen ja osoittanut osaamisensa koulutuksiin liittyvien oppimistehtävien avulla.

Kriteerit

Geriatrinen farmasia

- osaajamerkin saaja:

  • tuntee lääkehoitojen kannalta merkitykselliset fysiologiset ja farmakologiset ikääntymismuutokset
  • tunnistaa yleisimmät iäkkäille tyypilliset lääkehaitat
  • ymmärtää geriatrisen potilaan haavoittuvuuden ja osaa toimia riskien ennaltaehkäisemiseksi

Osaamisalueet:

  • ikääntymismuutokset ja yleisimmin haittoja aiheuttavat lääkkeet
  • iäkkäillä tyypillisimmät haittavaikutukset ja haittariskit
  • itsehoitolääkkeiden ja ravintolisien turvallisuus
  • krooninen munuaisten vajaatoiminta ja sen merkitys lääkehoidon turvallisuudelle
  • työkalut ja tietokannat työn tueksi

Geriatrinen farmasia -osaajamerkin suorittanut henkilö on osallistunut neljään ikääntyneiden lääkehoidon osaamista ja geriatrisen lääkehoidon turvallisuuden edistämistä kehittävään täydennyskoulutukseen ja osoittanut osaamisensa koulutuksiin liittyvien oppimistehtävien avulla.


Haethan osaajamerkkiä vasta, kun sinulla on kaikki merkkiin edellytettävät koulutukset (Osallistujamerkit) suoritettuina. Lisätietoja merkistöistä ja niihin liittyvistä koulutuksista: www.fok.fi/osaamismerkit.
Lataa koulutuksen todistus tästä hyväksyttäväksi osaksi osaajamerkkiä.
Lataa esim. koulutuksen todistus tästä.
- tai -