Lääkitysturvallisuus


Lääkitysturvallisuus

logo

Farmasian oppimiskeskus

oppimiskeskus@fok.fi

Farmasian oppimiskeskus ry tuottaa lääkkeiden ja lääkehoitojen parissa työskenteleville jatkuvaa oppimista ja ammatillista kehittymistä tukevia palveluita.

Lääkitysturvallisuus -erityisosaajamerkki myönnetään henkilölle, joka on suorittanut sekä Lääkitysturvallisuusosaaja että Lääkeitysturvallisuus kehittäjä -osaajamerkit ja ja osoittanut osaamisensa näihin kuuluviin koulutuksiin liittyvien oppimistehtävien avulla.

Lääkitysturvallisuus

-erityisosaaja merkin saaja

  • osaa tunnistaa, kehittää ja johtaa lääkitysturvallisuutta apteekissa
  • tunnistaa ja kehittää suojauksia
  • osaa johtaa lääkitysturvallisuutta edistävää toimintakulttuuria
  • osaa toimia yhteistyössä muun terveydenhuollon kanssa potilasturvallisuuden edistämiseksi

Osaamisalueet:

  • potilas- ja lääkitysturvallisuuskulttuuri sekä lääketurvallisuus
  • lääkitysturvallisuuden edistäminen ja johtaminen omassa toimintaympäristössä
  • HaiPro lääkitysturvallisuuden seurannan ja kehittämisen työvälineenä
  • yhteistyö hyvinvointialueilla
  • apteekin toimintojen turvallisuus

Lääkitysturvallisuus -erityisosaajamerkki myönnetään henkilölle, joka on suorittanut sekä Lääkitysturvallisuusosaaja että Lääkeitysturvallisuus kehittäjä -osaajamerkit ja ja osoittanut osaamisensa näihin kuuluviin koulutuksiin liittyvien oppimistehtävien avulla.


Vuoden 2023 ajan hyväksymme merkkeihin vielä ne vuoden 2022 koulutuspäivät ja webinaarit, jotka kuuluvat johonkin osaajamerkkiin. Merkkiin kuuluvat verkkokoulutukset hyväksytään takautuvasti niin kauan kuin koulutus on myynnissä.
Lataa koulutuksen todistus tästä hyväksyttäväksi osaksi osaajamerkkiä.
- or -