Lääkitysturvallisuus kehittäjä


Lääkitysturvallisuus kehittäjä

logo

Farmasian oppimiskeskus

oppimiskeskus@fok.fi

Farmasian oppimiskeskus ry tuottaa lääkkeiden ja lääkehoitojen parissa työskenteleville jatkuvaa oppimista ja ammatillista kehittymistä tukevia palveluita.

Lääkitysturvallisuus kehittäjä -osaajamerkin suorittanut henkilö on osallistunut neljään lääkitysturvallisuuden kehittämistä ja johtamista kehittävään täydennyskoulutukseen ja osoittanut osaamisensa koulutuksiin liittyvien oppimistehtävien avulla.

Kriteerit

Lääkitysturvallisuuskehittäjä

-osaajamerkin saaja:

 • ymmärtää HaiPro-järjestelmän roolin lääkitysriskien tunnistamisessa ja ennaltaehkäisyssä
 • ymmärtää HaiPro-järjestelmän roolin lääkitysturvallisuustyön laadun kehittämisen tukena
 • osaa johtaa apteekin lääkitysturvallisuutta ja niitä editäviä toimintoja
 • tunnistaa ja kehittää suojauksia oman toimintaympäristön riskilääkkeisiin sekä haavoittuvien potilasryhmien turvaksi
 • osaa johtaa lääkitysturvallisuutta edistävää toimintakulttuuria
 • osaa toimia yhteistyössä muun terveydenhuollon kanssa potilasturvallisuuden edistämiseksi

Osaamisalueet:

 • potilas- ja lääkitysturvallisuuskulttuuri sekä lääketurvallisuus
 • lääkitysturvallisuuden edistäminen ja johtaminen omassa toimintaympäristössä
 • HaiPro lääkitysturvallisuuden seurannan ja kehittämisen työvälineenä
 • yhteistyö hyvinvointialueilla
 • apteekin toimintojen turvallisuus

Lääkitysturvallisuus kehittäjä -osaajamerkin suorittanut henkilö on osallistunut neljään lääkitysturvallisuuden kehittämistä ja johtamista kehittävään täydennyskoulutukseen ja osoittanut osaamisensa koulutuksiin liittyvien oppimistehtävien avulla.


Haethan osaajamerkkiä vasta, kun sinulla on kaikki merkkiin edellytettävät koulutukset (Osallistujamerkit) suoritettuina. Lisätietoja merkistöistä ja niihin liittyvistä koulutuksista: www.fok.fi/osaamismerkit.
Lataa koulutuksen todistus tästä hyväksyttäväksi osaksi osaajamerkkiä.
Lataa esim. koulutuksen todistus tästä.
- tai -