Lääkitysturvallisuusosaaja


Lääkitysturvallisuusosaaja

logo

Farmasian oppimiskeskus

oppimiskeskus@fok.fi

Farmasian oppimiskeskus ry tuottaa lääkkeiden ja lääkehoitojen parissa työskenteleville jatkuvaa oppimista ja ammatillista kehittymistä tukevia palveluita.

Lääkitysturvallisuusosaaja -osaajamerkin suorittanut henkilö on osallistunut neljään lääkitysturvallisuusosaamista kehittävään täydennyskoulutukseen ja osoittanut osaamisensa koulutuksiin liittyvien oppimistehtävien avulla.

Lääkitysturvallisuusosaaja

- osaajamerkin saaja:

  • ymmärtää HaiPro-järjestelmän roolin lääkitysriskien raportoinnissa
  • ymmärtää HaiPro-järjestelmän roolin lääkitysturvallisuustyön laadun kehittämisen tukena
  • ymmärtää apteekin lääkitysturvallisuuden merkityksen tyypillisimpien toimintojen näkökulmasta
  • osaa tunnistaa riskilääkkeitä ja haavoittuvia potilasryhmiä omassa toimintaympäristössään
  • ymmärtää riskilääkkeiden tunnistamisen merkityksen haittatapahtumien estämisessä sekä potilaan lääkehoitoa arvioitaessa

Osaamisalueet:

  • potilas- ja lääkitysturvallisuuskulttuuri
  • lääkitysturvallisuuden edistäminen omassa toimintaympäristössä
  • HaiPro lääkitysturvallisuuden seurannan ja kehittämisen työvälineenä
  • lääkehoitosuunnitelmat
  • apteekin toimintojen turvallisuus

Lääkitysturvallisuusosaaja -osaajamerkin suorittanut henkilö on osallistunut neljään lääkitysturvallisuusosaamista kehittävään täydennyskoulutukseen ja osoittanut osaamisensa koulutuksiin liittyvien oppimistehtävien avulla.


Vuoden 2023 ajan hyväksymme merkkeihin vielä ne vuoden 2022 koulutuspäivät ja webinaarit, jotka kuuluvat johonkin osaajamerkkiin. Merkkiin kuuluvat verkkokoulutukset hyväksytään takautuvasti niin kauan kuin koulutus on myynnissä.
Lataa koulutuksen todistus tästä hyväksyttäväksi osaksi osaajamerkkiä.
- tai -