Markkinointi- ja someosaaja

Markkinointi- ja someosaaja

logo

Farmasian oppimiskeskus

oppimiskeskus@fok.fi

Farmasian oppimiskeskus ry tuottaa lääkkeiden ja lääkehoitojen parissa työskenteleville jatkuvaa oppimista ja ammatillista kehittymistä tukevia palveluita.

Markkinointi- ja someosaaja hallitsee apteekin markkinoinnin suunnittelun periaatteet ja osaa hyödyntää tarkoituksenmukaisia menetelmiä ja työkaluja suunnittelussa ja sisällöntuotannossa. Osaa huomioida oman roolinsa markkinointitiimissä ja huolehtia omalta osaltaan tietoturvasta.

Kriteerit

Osaamiskriteerit:

  • Osaat huomioida tietosuojan ja tietoturvan periaatteet apteekin markkinoinnissa
  • osaat jakaa turvallisesti tietoa sosiaalisessa mediassa
  • tiedät, kuinka suunnitellaan onnistuneesti some-viestintää resurssien puitteissa
  • osaat hyödyntää some-viestinnän työkaluja ja palveluita
  • osaat hyödyntää some-viestintää apteekin tapahtumissa
  • tunnet Suomen Apteekkariliiton someperiaatteet ja osaat soveltaa niitä työssäsi

Merkin saaja on suorittanut viisi apteekin asiakaspalveluun liittyvään koulutukseen ja osoittanut osaamisensa tekemällä oppimistehtävät.Vuoden 2023 ajan hyväksymme merkkeihin vielä ne vuoden 2022 koulutuspäivät ja webinaarit, jotka kuuluvat johonkin osaajamerkkiin. Merkkiin kuuluvat verkkokoulutukset hyväksytään takautuvasti niin kauan kuin koulutus on myynnissä.
Lataa koulutuksen todistus tästä hyväksyttäväksi osaksi osaajamerkkiä.
- tai -