Lääkehoidon arvioinnin asiantuntija

Lääkehoidon arvioinnin asiantuntija

logo

Farmasian oppimiskeskus

oppimiskeskus@fok.fi

Farmasian oppimiskeskus ry tuottaa lääkkeiden ja lääkehoitojen parissa työskenteleville jatkuvaa oppimista ja ammatillista kehittymistä tukevia palveluita.

Lääkehoidon arvioinnin asiantuntija -erityisosaajamerkki myönnetään LHA-näyttöportfolion hyväksytyksi suorittaneelle arviointityöryhmän päätöstä vastaan.

Kriteerit

Lääkehoidon arvioinnin asiantuntija

Merkin saaja

on hyväksytysti osoittanut farmasian ammattilaisille (farmaseuteille ja proviisoreille) tarkoitetun Lääkehoidon arvioinnin (LHA) näyttöportfolion avulla lääkehoidon arvioinnin asiantuntemuksensa. Portfolio pohjautuu Apteekkien ammatillisen toiminnan edistämisen ryhmän (AATE) määrittelemiin osaamistavoitteisiin arviointityölle.

Osaamisalueet:

Lääkehoidon arvioinnin asiantuntuja osaa arvioida lääkehoidon tarkoituksenmukaisuutta sekä tunnistaa ja ratkaista hoidollisesti merkittäviä lääkehoitoon liittyviä ongelmia yhteistyössä hoitavan lääkärin ja muiden hoitoon osallistuvien terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. LHA asiantuntija osaa toteuttaa tarvittavia muutoksia sekä hoidon onnistumisen seurantaa.


Lääkehoidon arvioinnin asiantuntija -erityisosaajamerkki myönnetään LHA-näyttöportfolion hyväksytyksi suorittaneelle arviointityöryhmän päätöstä vastaan.


Vuoden 2023 ajan hyväksymme merkkeihin vielä ne vuoden 2022 koulutuspäivät ja webinaarit, jotka kuuluvat johonkin osaajamerkkiin. Merkkiin kuuluvat verkkokoulutukset hyväksytään takautuvasti niin kauan kuin koulutus on myynnissä.
Lataa koulutuksen todistus tästä hyväksyttäväksi osaksi osaajamerkkiä.
- tai -