LHA Arviointityö ja sote-yhteistyö

LHA Arviointityö ja sote-yhteistyö

logo

Farmasian oppimiskeskus

oppimiskeskus@fok.fi

Farmasian oppimiskeskus ry tuottaa lääkkeiden ja lääkehoitojen parissa työskenteleville jatkuvaa oppimista ja ammatillista kehittymistä tukevia palveluita.

LHA Arviointityö ja sote-yhteistyö -osaajamerkin suorittanut henkilö on osallistunut viiteen arviointi- ja moniammatillista osaamista sekä arviointityön laatua kehittävään täydennyskoulutukseen ja osoittanut osaamisensa koulutuksiin liittyvien oppimistehtävien avulla.

Kriteerit

LHA Arviointityö ja sote-yhteistyö

-osaajamerkin saaja:

  • tuntee laadukkaan arviointityön prosessin ja osaa kehittää toimintaa
  • osaa toimia farmasian asiantuntijana osana moniammatillista työryhmää
  • on perehtynyt erilaisiin arviointityötä tukeviin tietokantoihin ja työkaluihin sekä osaa soveltaa niiden tarjoamaa tietoa arviointityön tueksi
  • osaa arvioida potilaan lääkehoitoa yksilöllisesti ja antaa perusteltuja muutosehdotuksia lääkehoidon toteutuksen ja seurannan tueksi
  • ymmärtää palvelun tuotteistamisen periaatteet

Osaamisalueet:

  • moniammatillinen yhteistyö ja sote-rakenteet
  • lääkehoidon arviointiprosessi
  • arviointipalveluiden laatu ja kehittäminen
  • arviointityön tietokannat ja työkalut
  • palveluiden tuotteistaminen

LHA Arviointityö ja sote-yhteistyö -osaajamerkin suorittanut henkilö on osallistunut viiteen arviointi- ja moniammatillista osaamista sekä arviointityön laatua kehittävään täydennyskoulutukseen ja osoittanut osaamisensa koulutuksiin liittyvien oppimistehtävien avulla.


Haethan osaajamerkkiä vasta, kun sinulla on kaikki merkkiin edellytettävät koulutukset (Osallistujamerkit) suoritettuina. Lisätietoja merkistöistä ja niihin liittyvistä koulutuksista: www.fok.fi/osaamismerkit.
Lataa koulutuksen todistus tästä hyväksyttäväksi osaksi osaajamerkkiä.
Lataa esim. koulutuksen todistus tästä.
- tai -