LHA Arviointityö ja sote-yhteistyö

LHA Arviointityö ja sote-yhteistyö

logo

Farmasian oppimiskeskus

oppimiskeskus@fok.fi

Farmasian oppimiskeskus ry tuottaa lääkkeiden ja lääkehoitojen parissa työskenteleville jatkuvaa oppimista ja ammatillista kehittymistä tukevia palveluita.

LHA Arviointityö ja sote-yhteistyö -osaajamerkin suorittanut henkilö on osallistunut viiteen arviointi- ja moniammatillista osaamista sekä arviointityön laatua kehittävään täydennyskoulutukseen ja osoittanut osaamisensa koulutuksiin liittyvien oppimistehtävien avulla.

LHA Arviointityö ja sote-yhteistyö

-osaajamerkin saaja:

  • tuntee laadukkaan arviointityön prosessin ja osaa kehittää toimintaa
  • osaa toimia farmasian asiantuntijana osana moniammatillista työryhmää
  • on perehtynyt erilaisiin arviointityötä tukeviin tietokantoihin ja työkaluihin sekä osaa soveltaa niiden tarjoamaa tietoa arviointityön tueksi
  • osaa arvioida potilaan lääkehoitoa yksilöllisesti ja antaa perusteltuja muutosehdotuksia lääkehoidon toteutuksen ja seurannan tueksi
  • ymmärtää palvelun tuotteistamisen periaatteet

Osaamisalueet:

  • moniammatillinen yhteistyö ja sote-rakenteet
  • lääkehoidon arviointiprosessi
  • arviointipalveluiden laatu ja kehittäminen
  • arviointityön tietokannat ja työkalut
  • palveluiden tuotteistaminen

LHA Arviointityö ja sote-yhteistyö -osaajamerkin suorittanut henkilö on osallistunut viiteen arviointi- ja moniammatillista osaamista sekä arviointityön laatua kehittävään täydennyskoulutukseen ja osoittanut osaamisensa koulutuksiin liittyvien oppimistehtävien avulla.


Vuoden 2023 ajan hyväksymme merkkeihin vielä ne vuoden 2022 koulutuspäivät ja webinaarit, jotka kuuluvat johonkin osaajamerkkiin. Merkkiin kuuluvat verkkokoulutukset hyväksytään takautuvasti niin kauan kuin koulutus on myynnissä.
Lataa koulutuksen todistus tästä hyväksyttäväksi osaksi osaajamerkkiä.
- tai -