LHA Kliininen farmasia ja geriatrinen lääkehoito

LHA Kliininen farmasia ja geriatrinen lääkehoito

logo

Farmasian oppimiskeskus

oppimiskeskus@fok.fi

Farmasian oppimiskeskus ry tuottaa lääkkeiden ja lääkehoitojen parissa työskenteleville jatkuvaa oppimista ja ammatillista kehittymistä tukevia palveluita.

LHA Kliininen farmasia ja geriatrinen lääkehoito -osaajamerkin suorittanut henkilö on osallistunut kuuteen arviointiosaamista kehittävään kliinisen farmasian ja geriatrisen lääkehoidon täydennyskoulutukseen ja osoittanut osaamisensa koulutuksiin liittyvien oppimistehtävien avulla.

Kriteerit

LHA Kliininen farmasia ja geriatrinen lääkehoito

-osaajamerkin saaja osaa:

 • tunnistaa iäkkäiden lääkehoitoon liittyvät tyypillisimmät haasteet ja osaa esittää niihin perusteltuja ratkaisuehdotuksia
 • ymmärtää munuaisten toiminnan fysiologiset ikääntymismuutokset
 • tunnistaa munuaisten vajaatoiminnan näkökulmasta kriittiset lääkehoidot sekä munuaistoksiset lääkeaineet
 • osaa tunnistaa eri tilanteissa riskilääkkeen ja toimia haittataphatumien ehkäisemiseksi
 • tuntee yleisimmät dementoivat muistisairaudet ja geriatriset psyykensairaudet sekä niiden lääkehoidon ja hoitokäytännöt
 • on perehtynyt laadukkaan lääkehoidon arvioinnin prosessiin
 • osaa arvioida potilaan lääkehoitoa yksilöllisesti ja antaa perusteltuja muutosehdotuksia lääkehoidon toteutuksen ja seurannan tueksi

Osaamisalueet:

 • krooninen munuaisten vajaatoiminta
 • geriatrinen farmasia
 • dementoivat muistisairaudet sekä psyykensairaudet: lääkkeellinen ja lääkkeetön hoito sekä lääkehoidon aloitus, seuranta ja lopetus
 • riskilääkkeet eri toimintaympäristöissä ja lääkitysturvallisuus
 • tautioppi
 • lääkehoidon arviointiprosessi

LHA Kliininen farmasia ja geriatrinen lääkehoito -osaajamerkin suorittanut henkilö on osallistunut kuuteen arviointiosaamista kehittävään kliinisen farmasian ja geriatrisen lääkehoidon täydennyskoulutukseen ja osoittanut osaamisensa koulutuksiin liittyvien oppimistehtävien avulla.


Haethan osaajamerkkiä vasta, kun sinulla on kaikki merkkiin edellytettävät koulutukset (Osallistujamerkit) suoritettuina. Lisätietoja merkistöistä ja niihin liittyvistä koulutuksista: www.fok.fi/osaamismerkit.
Lataa koulutuksen todistus tästä hyväksyttäväksi osaksi osaajamerkkiä.
Lataa esim. koulutuksen todistus tästä.
- tai -