Itsehoidon ohjaus osaaja

Itsehoidon ohjaus osaaja

logo

Farmasian oppimiskeskus

oppimiskeskus@fok.fi

Farmasian oppimiskeskus ry tuottaa lääkkeiden ja lääkehoitojen parissa työskenteleville jatkuvaa oppimista ja ammatillista kehittymistä tukevia palveluita.

Itsehoidon ohjaus -osaajamerkin suorittanut henkilö on osallistunut kymmeneen itsehoidon täydennyskoulutukseen ja osoittanut osaamisensa koulutuksiin liittyvien oppimistehtävien avulla.

Itsehoidon ohjaus osaaja

Merkin saaja osaa:

 • tuntee Käypä hoito-suosituksen määrittämät itselääkityksen periaatteet
 • ymmärtää itsehoitolääkkeiden näyttöön perustuvan roolin ja osaa soveltaa sitä hoidon ohjauksessa
 • osaa arvioida asiakkaan lääkehoidon tarpeen itsehoidossa
 • tunnistaa itsehoitoon soveltuvat tilanteet, sairaudet ja niiden oireet sekä itsehoitolääkkeiden käytön rajoitukset
 • hallitsee itsehoidon terapia-alueet kattavasti
 • tuntee itsehoidossa käytettävät lääkehoidot ja lääkkeettömät hoidot
 • hallitsee eri itsehoidon terapia-alueita koskevan ohjauksen periaatteet
 • hallitsee lisäneuvontaa vaativia lääkkeitä koskevat hoidon ohjauksen periaatteet

Osaamisalueet:

 • itsehoidon terapia-alueet
 • itsehoidon lääkehoidot ja lääkkeetön hoito
 • itselääkityksen Käypä hoito
 • asiakkaan/potilaan hoidon ohjaus

Merkin saa, kun on suoritettu 10 koulutusta. Jos merkkiin kuuluvia verkkokoulutuksia on suoritettu jo aikaisemmin, todistus liitetään merkkihakemukseen. Merkissä huomioidaan 2022 koulutuksista (todistus liitetään merkin hakemukseen): Iltawebinaari Tukkoisen nenän syyt ja hoito, Allergiat ja niiden hoito, Liikkujan Apteekki 2.0, Lääkkeet ja urheilu, Farmakologiaa apteekin arkeen 1, Intimbesvär och intimvård, Ravitsemustietoa apteekin arkeen -verkkokoulutukset.


Vuoden 2023 ajan hyväksymme merkkeihin ne vuoden 2022 koulutuspäivät ja webinaarit, jotka kuuluvat osaajamerkkiin. Merkkiin kuuluvat verkkokoulutukset hyväksytään takautuvasti niin kauan kuin koulutus on myynnissä.
Lataa FOKin koulutuksen todistus tästä osaksi osaajamerkkiä.
Lataa FOKin koulutuksen todistus tästä osaksi osaajamerkkiä.
Lataa FOKin koulutuksen todistus tästä osaksi osaajamerkkiä.
Lataa FOKin koulutuksen todistus tästä osaksi osaajamerkkiä.
Lataa FOKin koulutuksen todistus tästä osaksi osaajamerkkiä.
Lataa FOKin koulutuksen todistus tästä osaksi osaajamerkkiä.
Lataa FOKin koulutuksen todistus tästä osaksi osaajamerkkiä.
- tai -