Itsehoidon ohjaus osaaja

Itsehoidon ohjaus osaaja

logo

Farmasian oppimiskeskus

oppimiskeskus@fok.fi

Farmasian oppimiskeskus ry tuottaa lääkkeiden ja lääkehoitojen parissa työskenteleville jatkuvaa oppimista ja ammatillista kehittymistä tukevia palveluita.

Itsehoidon ohjaus -osaajamerkin suorittanut henkilö on osallistunut kymmeneen itsehoidon täydennyskoulutukseen ja osoittanut osaamisensa koulutuksiin liittyvien oppimistehtävien avulla.

Kriteerit

Itsehoidon ohjaus osaaja

Merkin saaja osaa:

 • tuntee Käypä hoito-suosituksen määrittämät itselääkityksen periaatteet
 • ymmärtää itsehoitolääkkeiden näyttöön perustuvan roolin ja osaa soveltaa sitä hoidon ohjauksessa
 • osaa arvioida asiakkaan lääkehoidon tarpeen itsehoidossa
 • tunnistaa itsehoitoon soveltuvat tilanteet, sairaudet ja niiden oireet sekä itsehoitolääkkeiden käytön rajoitukset
 • hallitsee itsehoidon terapia-alueet kattavasti
 • tuntee itsehoidossa käytettävät lääkehoidot ja lääkkeettömät hoidot
 • hallitsee eri itsehoidon terapia-alueita koskevan ohjauksen periaatteet
 • hallitsee lisäneuvontaa vaativia lääkkeitä koskevat hoidon ohjauksen periaatteet

Osaamisalueet:

 • itsehoidon terapia-alueet
 • itsehoidon lääkehoidot ja lääkkeetön hoito
 • itselääkityksen Käypä hoito
 • asiakkaan/potilaan hoidon ohjaus

Merkin saa, kun on suoritettu 10 koulutusta. Jos merkkiin kuuluvia verkkokoulutuksia on suoritettu ennen vuotta 2023, liitä todistuksesi merkkihakemukseen. Merkissä huomioidaan 2022 koulutuksista: Iltawebinaari Tukkoisen nenän syyt ja hoito, Allergiat ja niiden hoito, Liikkujan Apteekki 2.0, Lääkkeet ja urheilu, Farmakologiaa apteekin arkeen 1, Intimbesvär och intimvård, Ravitsemustietoa apteekin arkeen -verkkokoulutukset.


Haethan osaajamerkkiä vasta, kun sinulla on kaikki merkkiin edellytettävät koulutukset (Osallistujamerkit) suoritettuina. Lisätietoja merkistöistä ja niihin liittyvistä koulutuksista: www.fok.fi/osaamismerkit.
Lataa koulutuksen todistus tästä hyväksyttäväksi osaksi osaajamerkkiä.
Lataa esim. koulutuksen todistus tästä.
- tai -