Asiakaspalveluosaaja


Asiakaspalveluosaaja

logo

Farmasian oppimiskeskus

oppimiskeskus@fok.fi

Farmasian oppimiskeskus ry tuottaa lääkkeiden ja lääkehoitojen parissa työskenteleville jatkuvaa oppimista ja ammatillista kehittymistä tukevia palveluita.

Asiakaspalveluosaaja osaa toimia apteekin asiakaspalvelussa erilaisten asiakkaiden tarpeiden mukaisesti huomioiden oman roolinsa myös sisäisessä asiakaspalvelussa Asiakaspalveluosaaja huomioi työssään myös haastavat asiakaspalvelutilanteet ja hallitsee niistä aiheutuvaa tunnekuormaa.

Kriteerit

Osaamiskriteerit:

  • osaa huomioida palveluvalintaan tulevan asiakkaan ja luoda hyvän ensivaikutelman
  • osaa olla aidosti läsnä ja kuunnella asiakasta
  • osaa tunnistaa asiakkaan tilanteen ja ohjata asiakkaan tarvittaessa farmaseutille
  • ymmärtää onnistuneen vuorovaikutuksen periaatteet
  • ymmärtää kassapalvelun merkityksen tärkeänä osana asiakkaan palvelupolkua
  • osaa vaikuttaa lääkitysturvallisuuteen asiakaspalvelutyössä

Merkin saaja on suorittanut viisi apteekin asiakaspalveluun liittyvään koulutukseen ja osoittanut osaamisensa tekemällä oppimistehtävät.Haethan osaajamerkkiä vasta, kun sinulla on kaikki merkkiin edellytettävät koulutukset (Osallistujamerkit) suoritettuina. Lisätietoja merkistöistä ja niihin liittyvistä koulutuksista: www.fok.fi/osaamismerkit.
Lataa koulutuksen todistus tästä hyväksyttäväksi osaksi osaajamerkkiä.
Lataa esim. koulutuksen todistus tästä.
- tai -