Asiakaspalveluosaaja


Asiakaspalveluosaaja

logo

Farmasian oppimiskeskus

oppimiskeskus@fok.fi

Farmasian oppimiskeskus ry tuottaa lääkkeiden ja lääkehoitojen parissa työskenteleville jatkuvaa oppimista ja ammatillista kehittymistä tukevia palveluita.

Asiakaspalveluosaaja osaa toimia apteekin asiakaspalvelussa erilaisten asiakkaiden tarpeiden mukaisesti huomioiden oman roolinsa myös sisäisessä asiaakaspalvelussa . Asiakaspalvelijaosaaja huomioi työssään myös haastavat asiakaspalvelutilanteet ja hallitsee niistä aiheutuvaa tunnekuormaa.

Osaamiskriteerit:

  • osaa huomioida palveluvalintaan tulevan asiakkaan ja luoda hyvän ensivaikutelman
  • osaa olla aidosti läsnä ja kuunnella asiakasta
  • osaa tunnistaa asiakkaan tilanteen ja ohjata asiakkaan tarvittaessa farmaseutille
  • ymmärtää onnistuneen vuorovaikutuksen periaatteet
  • ymmärtää kassapalvelun merkityksen tärkeänä osana asiakkaan palvelupolkua
  • osaa vaikuttaa lääkitysturvallisuuteen asiakaspalvelutyössä

Merkin saaja on suorittanut viisi apteekin asiakaspalveluun liittyvään koulutukseen ja osoittanut osaamisensa tekemällä oppimistehtävät.Vuoden 2023 ajan hyväksymme merkkeihin vielä ne vuoden 2022 koulutuspäivät ja webinaarit, jotka kuuluvat johonkin osaajamerkkiin. Merkkiin kuuluvat verkkokoulutukset hyväksytään takautuvasti niin kauan kuin koulutus on myynnissä.
Lataa koulutuksen todistus tästä hyväksyttäväksi osaksi osaajamerkkiä.
- tai -