LHA farmakologia -osaaja

LHA farmakologia -osaaja

logo

Farmasian oppimiskeskus

oppimiskeskus@fok.fi

Farmasian oppimiskeskus ry tuottaa lääkkeiden ja lääkehoitojen parissa työskenteleville jatkuvaa oppimista ja ammatillista kehittymistä tukevia palveluita.

LHA farmakologia -osaajamerkin suorittanut henkilö on osallistunut neljään farmakologian ja kliinisen farmakologian täydennyskoulutukseen ja osoittanut osaamisensa koulutuksiin liittyvien oppimistehtävien avulla.

Kriteerit

LHA farmakologia

-osaajamerkin saaja:

 • hallitsee farmakologian peruskäsitteet
 • ymmärtää haittavaikutusmekanismit sekä osaa arvioida vakavien haittavaikutusten riskiä
 • tunnistaa pääasialliseen ja muihin vaikutusmekanismeihin liittyvät haittavaikutukset
 • osaa farmakokineettiset ja farmakodynaamiset yhteisvaikutukset sekä maksan entsyymien roolin yhteisvaikutuksissa
 • tunnistaa interaktioiden kliinisen merkityksen
 • on perehtynyt laajasti eri lääkeryhmien farmakologisiin ominaisuuksiin

Osaamisalueet:

 • farmakologian perusteet
 • mikrobilääkkeiden farmakologia sekä immunofarmakologia
 • sydän- ja verisuonisairauksien sekä keuhkosairauksien hoidossa käytettävien lääkkeiden farmakologia
 • neurologisten sairauksien ja kivun hoidossa käytettävien lääkkeiden farmakologia
 • syöpälääkkeiden farmakologia
 • endokrinologisten, ruoasulatuskanavan ja virtsateiden sairauksien hoidossa käytettävien lääkkeiden farmakologia
 • psyyken- ja unilääkkeiden farmakologia

LHA farmakologia -osaajamerkin suorittanut henkilö on osallistunut neljään farmakologian ja kliinisen farmakologian täydennyskoulutukseen ja osoittanut osaamisensa koulutuksiin liittyvien oppimistehtävien avulla.


Haethan osaajamerkkiä vasta, kun sinulla on kaikki merkkiin edellytettävät koulutukset (Osallistujamerkit) suoritettuina. Lisätietoja merkistöistä ja niihin liittyvistä koulutuksista: www.fok.fi/osaamismerkit.
Lataa koulutuksen todistus tästä hyväksyttäväksi osaksi osaajamerkkiä.
Lataa esim. koulutuksen todistus tästä.
- tai -