Saavutettava opetus ja oppiminen

Saavutettava opetus ja oppiminen

Tampere University and Tampere University of Applied Sciences (TAMK) constitute the Tampere Universities community. Our areas of priority in research and education are technology, health and society.

Avainsanat:

korkeakoulupedagogiikka, opetus, oppiminen, saavutettavuus, TAMK
Saavutettava opetus korkeakouluopetuksessa. Merkin saaja ymmärtää, mitä saavutettavuus tarkoittaa korkeakoulun opetuksessa. Osaamismerkki on osa Oppimislähtöisyys korkeakoulussa -metamerkkiä. Osaamismerkki on osa Tampereen ammattikorkeakoulun opetus- ja ohjaushenkilöstön pedagogista kehittämisohjelmaa. Arvioinnista vastaa ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Kriteerit

Osaamistavoitteet

Merkin saaja osaa

 • huomioida saavutettavan opetuksen eri osa-alueet toiminnassaan korkeakouluopettajana
 • valita saavuttavuutta tukevia opetus-, ohjaus- ja arviointimenetelmiä
 • huomioida saavutettavuuden erilaisissa oppimisympäristöissä
 • huomioida korkeakouluyhteisön tarjoama tuki opiskelutaitoihin ja oppimiseen
 • laatia saavutettavaa opetusmateriaalia
 • edistää henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan monenlaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien henkilöiden osallisuutta ja yhdenvertaisuutta korkeakoulussa.

Arviointikriteerit

Merkin saaja

 • huomioi saavutettavan korkeakouluopetuksen ja -oppimisen näkökulmat omassa toiminnassaan
 • valitsee opetukseen saavutettavuutta edistävät opetus-, ohjaus- ja arviointimenetelmät
 • edistää saavutettavuutta erilaisissa oppimisympäristöissä
 • tietää korkeakouluyhteisön tarjoaman tuen opiskelutaitoihin ja oppimiseen
 • laatii saavutettavaa opetusmateriaalia
 • tukee omalla toiminnalla ja opetusmenetelmävalinnoilla osallisuutta ja yhdenvertaisuutta oppijayhteisöissä.

Osaamisen osoittaminen

Laadi tiimissä, työparin tai -ryhmän kanssa omaan opetukseen saavutettavan opetuksen ja oppimisen teemoista huoneentaulu. Huomioi sen laadinnassa saavutettavuus. Kuvaile konkreettisin teoin ja toimin, miten toteutatte ja tuette saavutettavaa opetusta korkeakoulun opettajana.

Varmista, että osaamisen osoittamisella vastaat kaikkiin osaamismerkin arviointikriteereihin. Jokainen huoneentaulun laadintaan osallistunut palauttaa oman osaamismerkkihakemuksen ja siinä on mainittava osaamisen osoittamiseen osallistuneet henkilöt.

Voitte hyödyntää alla lueteltuja oppimisresursseja. Perehtykää erityisesti julkaisuun ”Kohti saavutettavaa korkeakoulutusta ja korkeakoulua” ja TLC:n sivuun saavutettavasta opetuksesta. Hyödyntäkää myös aiemmin hankittua osaamista.

Palauta osaamismerkkihakemuksen yhteydessä linkki jaettuun verkkoasiakirjaan (esim. Word/ OneDrive), jossa osoitat osaamismerkissä vaadittua osaamista.

Oppimisresurssit

Korkeakoulujen saavutettavuustyötä ohjaavat dokumentit

Yleistä saavutettavasta opetuksesta ja opiskelusta

TAMKin ohjeet opiskelijoille ja opettajille- tai -