Yhteisöllinen hyvinvointi korkeakouluissa

Yhteisöllinen hyvinvointi korkeakouluissa

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Tämän merkin saaja osaa Kokko-hankkeen Yhteisöllinen hyvinvointi korkeakouluissa-teeman neljä alateemaa: 1. Arjen hyvinvointitaidot 2. Opiskeluhyvinvointityö 3. Pedagoginen hyvinvointi 4. Hyvinvoiva korkeakouluyhteisö

Tämän metamerkin saaja on ansainnut kaikki Kokko-hankkeen Yhteisöllinen hyvinvointi korkeakouluissa-teeman neljä alamerkkiä.- tai -