Opiskeluhyvinvointityö


Opiskeluhyvinvointityö

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Tämän merkin saaja osaa tunnistaa ja ymmärtää opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä ja opiskeluhyvinvointityön systeemisen kokonaismallin. Merkin saaja osaa tunnistaa myös tunne- ja vuorovaikutustaitojen merkityksen kouluttajan työssä.

Osaamistavoitteet:

  • Tunnistaa ja ymmärtää opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä.
  • Tunnistaa ja ymmärtää opiskeluhyvinvointityön systeeminen kokonaismalli.
  • Tunnistaa ja ymmärtää tunne- ja vuorovaikutustaitojen merkitys.
  • Tunnistaa Gordonin vuorovaikutusmalli - käyttäytymisen ikkuna.

Osaamisen hankkiminen:

Mene ThingLinkiin https://www.thinglink.com/scene/1601194103716970499 ja klikkaa Opiskeluhyvinvointityö-kuvaketta. Katso Ydinmateriaaleista Hanna Aholan ja Mikko Inkisen videot opiskeluhyvinvointityöstä sekä Ulla Klemolan video tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemisesta.

Osaamisen osoittaminen:

Reflektoi seuraavia kysymyksiä matkapäiväkirjassasi:

Mitkä ovat keskeisimpiä havaintojasi opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisessa? Miten hyödynnät niitä omassa työssäsi? Pohdi ainakin opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä, sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä.

Palauta tehtävä palautuslaatikkoon.

HOX! Mikäli olet suorittanut Kokko-hankkeessa Matka yhteisölliseen hyvinvointiin-koulutuksen helmi-kesäkuussa 2022, sinun ei tarvitse palauttaa matkapäiväkirjaa palautuslaatikkoon, ellei sinulta puutu suorituksia.- tai -