Opettajan työelämäverkostot

Opettajan
työelämäverkostot

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Avainsanat:

oppilaitosyhteistyö, työelämäverkostot, työelämäyhteistyö, yrittäjyyskasvatus
Tietää mitä ovat työelämäverkostot opettajan työssä, ja kuinka niitä hyödynnetään opetus- ja ohjaustyössä.

OSAAMISTAVOITTEET JA OSAAMISEN OSOITTAMINEN

  • Tietää miten oppilaitos voi tukea työelämäverkostojen kehittämistä ja ylläpitämistä
  • Osaa hyödyntää työelämäverkostoja oman alan opetuksessa, ohjauksessa ja arvioinnissa
  • Ymmärtää millaiset opetus- ja ohjausmenetelmät lisäävät oppijan tietoutta yrittäjämäisestä työskentelystä ja yrittäjyydestä

Perehdy huolella osaamistavoitteisiin ja pohdi sen jälkeen yhdessä yrittäjän kanssa seuraavia kysymyksiä. Jos toimit jo itse yrittäjänä, pohdi silloin kysymyksiä yhdessä oman ammattialan opettajan kanssa.

  • Arvioikaa oppilaitos- ja yritysyhteistyönne merkitystä ja toteutumista omalla ammattialallanne.
  • Millaista yhteistyötä te olette tehneet oppilaitoksen / yrityksen kanssa?
  • Miten oppilaitos- ja yritysyhteistyötä tulisi mielestänne kehittää?
  • Millä opetus- ja ohjausmenetelmillä tuette oppijan tietoutta yrittäjämäiseen ajattelu- ja toimintatapaan?
  • Millaisia kokemuksia teillä on ollut työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja harjoittelusta?

Dokumentoi pohdintanne ja linkitä se merkkihakemukseen. Lisää käyttämäsi lähteet.


Tarkista, että sähköpostiosoitteesi on oikein ja muistit valita oman tuutorisi arvioijaksi.


Palautettuun merkkihakemukseen liittyvät kysymykset ja kommentit tulee lähettää arvioijan sähköpostiosoitteeseen, joka on muotoa etunimi.sukunimi@oamk.fi
- tai -