Ordförande i föreningen

Ordförande i föreningen

logo

Svenska folkskolans vänner

studiecentralen@sfv.fi

Tags:

minkompetens
Personen som har avlagt kompetensmärket har fungerat som ordförande för en registrerad förening. Uppdraget har varat i minst ett år. Genom uppdraget har personen lärt sig kompetenser inom området för förenings- och mötesteknik samt administration, ledarskap samt kommunikation och samarbete.

Criteria

Efter genomfört uppdrag som ordförande i föreningen kan personen:

Förenings- och mötesteknik samt administration

  • leda styrelsemöten och föreningsmöten
  • planera, leda och följa upp föreningens verksamhet som helhet i samråd med styrelsen (t.ex. finansiering, administration och kontakt till medlemmar) och kunna tillämpa olika arbetsmetoder
  • känna till föreningens värderingar, strategi, gemensamma riktlinjer och arbetsuppdelning
  • känna till föreningslagen och föreningens stadgar

Ledarskap

  • leda och handleda frivilliga och eventuella anställda
  • utveckla föreningens verksamhet i enlighet med lokala behov och samhällsutveckling
  • reflektera över sitt ledarskap och utveckling i uppdraget som ordförande

Kommunikation och samarbete

  • representera föreningen, samarbeta med relevanta aktörer och föra föreningens talan
  • medlemsutveckling

Roligt att du vill anhålla om det finlandssvenska kompetensmärket ordförande i föreningen!

I formuläret under ber vi dig välja de uppgifter som har ingått i ditt uppdrag, beskriva hur du utvecklat föreningens verksamhet i din roll som ordförande samt vad du själv är mest stolt över. Du behöver bifoga 1-3 bilagor till ansökan för att visa på dina kompetenser. Notera att inte bifoga skyddat material.


Informationen används för att rikta ansökan rätt. Om du ansöker om kompetensmärket för aktivitet i en annan än de ovannämnda föreningarna, välj SFV
Skriv namnet på föreningen/föreningarna
t.ex. 2019-2021
Observera att du ska ha fungerat som ordförande i minst ett år för att kunna anhålla om kompetensmärket. Det är möjligt att ha fungerat som ordförande i flera olika föreningar.
Kryssa i de uppgifter du har ansvarat för
Kryssa i de uppgifter som du vet att någon i styrelsen (inklusive dig själv) eller någon annan i personalen skött
Beskriv hur du har bidragit till verksamheten i ditt uppdrag som ordförande
Beskriv dina framgångar i uppdraget och hur du utvecklats
Annat relevant som du vill lyfta upp som påverkat ditt uppdrag (t.ex. utmaningar och möjligheter)
Lägg till 1 bilaga som visar på dina kompetenser som ordförande t.ex. handlingsplan, strategi, mötesinbjudan, agenda. Notera att inte bifoga skyddat material.
Lägg till 1 bilaga som visar på dina kompetenser som ordförande t.ex. handlingsplan, strategi, mötesinbjudan, agenda. Notera att inte bifoga skyddat material.
Lägg till 1 bilaga som visar på dina kompetenser som ordförande t.ex. handlingsplan, strategi, mötesinbjudan, agenda. Notera att inte bifoga skyddat material.
- eller -