Kassör i föreningen

Kassör i föreningen

logo

Svenska folkskolans vänner

studiecentralen@sfv.fi

Tags:

minkompetens
Personen som har avlagt kompetensmärket har fungerat som kassör/ekonomiansvarig för en registrerad förening. Uppdraget har varat i minst ett år. Genom uppdraget har personen lärt sig kompetenser inom området för administration, rapportering och uppföljning samt självledarskap.

Criteria

Efter genomfört uppdrag som kassör i föreningen kan personen:

Administration

  • sköta den löpande penningtrafiken (t.ex. fakturor, löneutbetalning, medlemsavgifter)
  • göra upp en budget och följa upp den
  • förstå grunderna i bokföring
  • presentera bokslutet
  • känna till föreningslagen, bokföringslagen och föreningens stadgar

Rapportering och uppföljning

  • känna till finansierings- och bidragsmöjligheter
  • ekonomisk rapportering till styrelsen, myndigheter och finansiärer
  • hantera föreningens försäkringar och se till att de är relevanta och uppdaterade

Självledarskap

  • följa med aktuella frågor som påverkar uppdraget som kassör
  • reflektera sin utveckling i uppdraget som kassör

Roligt att du vill anhålla om det finlandssvenska kompetensmärket kassör i föreningen!

I formuläret under ber vi dig välja de uppgifter som har ingått i ditt uppdrag, beskriva hur du utvecklat föreningens verksamhet i din roll som kassör/ekonomiansvarig samt vad du själv är mest stolt över. Du behöver bifoga 1-3 bilagor till ansökan för att visa på dina kompetenser. Notera att inte bifoga skyddat material.


Informationen används för att rikta ansökan rätt. Om du ansöker om kompetensmärket för aktivitet i en annan än de ovannämnda föreningarna, välj SFV
Skriv namnet på föreningen/föreningarna
t.ex. 2019-2021
Observera att du ska ha fungerat som kassör/sekreterare i minst ett år för att kunna anhålla om kompetensmärket. Det är möjligt att ha fungerat som kassör/ekonomiansvarig i flera olika föreningar.
Kryssa i de uppgifter du har ansvarat för
Beskriv hur du har bidragit till verksamheten i ditt uppdrag som kassör/ ekonomiansvarig
Beskriv dina framgångar i uppdraget och hur du utvecklats
Annat relevant som du vill lyfta upp som påverkat ditt uppdrag (t.ex. utmaningar och möjligheter)
Lägg till 1 bilaga som visar på dina kompetenser som kassör/ekonomiansvarig t.ex. budget, årsredovisning, bidragsanhållan, projektredovisning. Notera att inte bifoga skyddat material.
Lägg till 1 bilaga som visar på dina kompetenser som kassör/ekonomiansvarig t.ex. budget, årsredovisning, bidragsanhållan, projektredovisning. Notera att inte bifoga skyddat material.
Lägg till 1 bilaga som visar på dina kompetenser som kassör/ekonomiansvarig t.ex. budget, årsredovisning, bidragsanhållan, projektredovisning. Notera att inte bifoga skyddat material.
- eller -