Sekreterare i föreningen

Sekreterare i föreningen

logo

Svenska folkskolans vänner

studiecentralen@sfv.fi

Tags:

minkompetens
Personen som har avlagt kompetensmärket har fungerat som sekreterare för en registrerad förening. Uppdraget har varat i minst ett år. Genom uppdraget har personen lärt sig kompetenser inom området för administration, information och kommunikation samt självledarskap.

Criteria

Efter genomfört uppdrag som sekreterare i föreningen kan personen:

Administration

 • förbereda möteshandlingar (t.ex. kallelser, föredragningslistor, protokoll och utdrag ur protokoll) och ansvara för mötesförberedelser
 • skriva verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
 • känna till organisationens värderingar, strategi, gemensamma riktlinjer och arbetsfördelning
 • hantera föreningens arkiv
 • handha föreningens medlemsregister och agera i enlighet med dataskyddslagstiftningen
 • känna till föreningslagen och föreningens stadgar

Information och kommunikation

Internt

 • ansvara för föreningens interna informationsgång
 • upprätthålla ett gott samarbetsklimat tillsammans med styrelsen

Externt

 • redovisa föreningens verksamhet till t.ex. takorganisationer
 • marknadsföra och kommunicera föreningens verksamhet till olika samarbetspartners och intressenter

Självledarskap

 • reflektera över sin utveckling i uppdraget som sekreterare

Roligt att du vill anhålla om det finlandssvenska kompetensmärket sekreterare i föreningen!

I formuläret under ber vi dig välja de uppgifter som har ingått i ditt uppdrag, beskriva hur du utvecklat föreningens verksamhet i din roll som sekreterare samt vad du själv är mest stolt över. Du behöver bifoga 1-3 bilagor till ansökan för att visa på dina kompetenser. Notera att inte bifoga skyddat material.


Informationen används för att rikta ansökan rätt. Om du ansöker om kompetensmärket för aktivitet i en annan än de ovannämnda föreningarna, välj SFV
Skriv namnet på föreningen/föreningarna
t.ex. 2019-2021
Observera att du ska ha fungerat som sekreterare i minst ett år för att kunna anhålla om kompetensmärket. Det är möjligt att ha fungerat som sekreterare i flera olika föreningar.
Kryssa i de uppgifter du har ansvarat för
Beskriv hur du har bidragit till verksamheten i ditt uppdrag som sekreterare
Beskriv dina framgångar i uppdraget och hur du utvecklats
Annat relevant som du vill lyfta upp som påverkat ditt uppdrag (t.ex. utmaningar och möjligheter)
Lägg till 1 bilaga som visar på dina kompetenser som sekreterare t.ex. möteskallelse, agenda, protokoll, verksamhetsberättelse. Notera att inte bifoga skyddat material.
Lägg till 1 bilaga som visar på dina kompetenser som sekreterare t.ex. möteskallelse, agenda, protokoll, verksamhetsberättelse. Notera att inte bifoga skyddat material.
Lägg till 1 bilaga som visar på dina kompetenser som sekreterare t.ex. möteskallelse, agenda, protokoll, verksamhetsberättelse. Notera att inte bifoga skyddat material.
- eller -