Asiakaspalvelun osaaja

Asiakaspalvelun osaaja

Suomen Nuorisoseurat ry

openbadge@nuorisoseurat.fi

Avainsanat:

asiakaspalvelu, nuorisoseura, vapaaehtoistyö
Asiakaspalvelun osaaja on toiminut asiakaspalvelutehtävissä seuran tapahtumissa ja harrastus- ja/tai seuratoiminnassa . Hän osaa valmistautua ennalta asiakaspalvelun tehtävään. Hän tuntee nuorisoseurojen toimintaperiaatteet ja toimii organisaation ohjeistusten mukaisesti.  Hän tuntee myös seuran/tapahtuman toimintamuodot ja vastuuhenkilöt.  Hän suunnittelee työtään erilaisten asiakkaiden tarpeita huomioiden esim. yhdenvertaisuus, saavutettavuus. Hän ymmärtää oman työtehtävänsä merkityksen osana myönteistä asiakaskokemusta. Hän osaa kohdata asiakkaan tasavertaisesti ja yhdenvertaisesti .Hän on positiivinen, kohtelias ja kärsivällinen. Hän osaa kuunnella asiakasta ja ratkaista hänen kysymyksensä tilanteessa kuin tilanteessa. Hän osaa vastata viipymättä; jos ei tiedä, hän osaa ottaa asioista selvää. Hän hoitaa tilanteen loppuun saakka. Hän saa ottaa vastuun asiasta, esimerkiksi negatiivisen palautteen saatuaan, selvittää asian eikä lähde hakemaan syyllistä.   Hän osaa kuunnella ja asettua asiakkaan asemaan . Hän osaa hyödyntää ja käyttää teknisiä työvälineitä . Hän osaa käyttää ”maalaisjärkeä ja omaa hyvän pelisilmän”. Hän osaa palvella sisäisiä tai ulkoisia asiakkaita eri kanavissa hyödyntäen kielitaitoaan. Hän käyttää asiakastietoja työssään huomioiden niihin liittyvät säädökset ja ohjeet . Hän hoitaa palvelutilanteet eri kanavissa Hän osaa palvella asiakkaita tehtävään vaadittavalla kielitaidolla tai etsiä tietoa muualta. Hän arvioi omaa suoriutumistaan palvelutilanteissa. Hän osaa edistää omalla työllään asiakastyytyväisyyttä ja myönteistä asiakaskokemusta. Hän ymmärtää asiakastyytyväisyyden merkityksen asiakaskohtaamisissa. Hän toimii omassa työssään myönteistä asiakaskokemusta edistäen.

Kriteerit

  • On toiminut asiakaspalvelutehtävissä seuran tapahtumissa ja harrastus- ja/tai seuratoiminnassa
  • Osaa valmistautua ennalta asiakaspalvelun tehtävään
  • Osaa kohdata asiakkaan tasavertaisesti ja yhdenvertaisesti
  • Osaa palvella sisäisiä tai ulkoisia asiakkaita eri kanavissa hyödyntäen kielitaitoaan
  • Osaa edistää omalla työllään asiakastyytyväisyyttä ja myönteistä asiakaskokemusta

Myöntäjän suosittelut

logo

Kansalaisfoorumi

info@kansalaisfoorumi.fi

  • Tämä organisaatio on luotettu jäsen verkostossamme

  • Tunnustamme ja luotamme tähän organisaatioon, koska...

  • Jaamme samat arvot tämän organisaation kanssa

  • Teemme yhteistyötä tämän organisaation kanssa

  • Suunnittelemme tai kehitämme yhteistyössä merkkejä tämän organisaation kanssaVoit kertoa useammankin paikan/tehtävän.
- tai -