Syväoppimisen suunnittelu

Syväoppimisen suunnittelu

Tampere University and Tampere University of Applied Sciences (TAMK) constitute the Tampere Universities community. Our areas of priority in research and education are technology, health and society.

Tags:

opetuksen_suunnittelu, oppimisprosessi, osaaminen, syväoppiminen
Tarkasti strukturoidun pedagogisen mallin rinnalla toimivat syväoppimista edistävät suunnitteluperiaatteet, jotka tukevat dialogista, digitaalista ja syväoppimista. Suunnitteluperiaatteita yksin tai kaikkia yhdessä soveltaen suunnataan syväoppimista edistävään tai osoittavaan osaamiseen.

Criteria

Osaamistavoitteet

Merkin saaja:

  • osaa soveltaa muutamia tai kaikkia syväoppimisen suunnitteluperiaatteita oman opetuksen suunnittelussa
  • osaa suunnitella oppimisprosessin syväoppimista osoittavaan osaamiseen suunnaten

Arviointikriteerit

Merkin saaja:

  • soveltaa syväoppimisen suunnitteluperiaatteita perustellen
  • suunnittelee yksilön ja oppijayhteisön syväoppimista edistävää tai/ja suuntaavaa osaamisen kehittymistä

Osaamisen osoittaminen

Palauta osaamismerkki-hakemuksen yhteydessä linkki jaettuun opetuksen suunnitteluasiakirjaan (esim. Google, One Drive, Dropbox jne.), jossa kuvaat kirjallisesti miten ja mitä syväoppimisen suunnitteluperiaatteita hyödynnät. Liitä hakemukseen esim. visuaalinen oppimisprosessikuvaaja, josta käy ilmi miten ja missä vaiheissa edistät syväoppimiseen suuntaavaa osaamisen kehittymistä. Voit täydentää hakemustasi kuvaruutukaappauksin. Hakemuksen enimmäispituus on kolme sivua.

Oppimisresurssit

  • Ruhalahti, S. (2020). Syväoppimisen suunniteluperiaatteiden videosarja
  • Ruhalahti, S. (2021). Syväoppimisen suunnitteluperiaatteet käytännössä (opetusmateriaali)

Merkki on suunniteltu osana Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta TRIPEDA - laatua pedagogiseen suunnitteluun.

Tämä osaamismerkki on osa ammatillisen opettajan osaamisen valtakunnallista osaamismerkistöä. Merkkejä myöntävät Haaga-Helia, Hamk, Jamk, Oamk, Tamk, sekä YA ja ÅA.Varmistu vielä, että olet kirjoittanut hakemuksen sähköpostiosoitteen oikein ja liittämäsi asiakirja on arvioijan luettavissa.

- or -