Koulun Ilmasto-osaaja

Koulun Ilmasto-osaaja

logo

Ilmastolukiot

paula.ratava@ouka.fi

Avainsanat:

hiilineutraali, ilmastonmuutos, koulu, lukio, vähähiilisyys
Merkin saaja ymmärtää ilmastonmuutoksen hillinnän merkityksen, mittakaavan ja keinot koulukontekstissa eri osioista: Liike, Ruoka, Infra ja Asenne. Merkin saaja osaa soveltaa tietojaan käytännössä sekä viestiä niistä muille. Koulun Ilmasto-osaaja merkki on viimeinen koko osaamismerkkiperheen merkeistä. Tätä supermerkkiä voi hakea suoritettuaan ensin muut kokonaisuuden merkit. Myöntäjä: Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut Luonut: Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeet, Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Kriteerit

Kriteerit:

Merkin saaja

  • Ymmärtää oman ja kouluyhteisön roolin globaalissa ilmastokriisissä.
  • Tunnistaa koulurakennuksen, hankintojen, energiankulutuksen, koulumatkojen, kouluruokailun ja yleisen asenneilmapiirin vaikutukset koulun hiilijalanjälkeen.
  • Osaa havainnoida koulun opetusta, toimintatapoja ja rakenteita laajasti ilmaston näkökulmasta.
  • Osaa arvioida koulun eri toiminnoista syntyvien päästöjen suuruusluokkia ja asettaa ne tärkeysjärjestykseen.
  • Osaa arvioida sekä omia että koulun vahvuuksia ja parantamisen paikkoja ilmaston näkökulmasta.
  • Osaa suunnitella ja visioida vaihtoehtoisia polkuja koulun ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.
  • Osaa soveltaa tietotaitoaan käytännössä, viestiä ilmastoasioista rakentavasti ja toimia osana yhteisöä.

Osaamisen osoittaminen:

Merkin saaja on osoittanut osaamisensa joko arvioiduilla ja hyväksytyillä merkkihakemuksen tehtävillä tai portfolionsa kautta, jossa on osaamisen osoittavat tiedostot.

Osaamismerkkiperhe:

Koulun Ilmasto-osaaja -merkkiperhe on lukiokurssin eli uuden LOPS:n mukaisen opintojakson laajuinen. Se sisältää super-, meta- ja mikromerkkitasot: supermerkki Koulun Ilmasto-osaaja sisältää neljä metamerkkiä Liike, Ruoka, Infra ja Asenne, joista kukin sisältää mikromerkkejä.

Kaikki mikro- ja metamerkit suorittamalla voi saada Koulun Ilmasto-osaaja -supermerkin sekä lukiokurssin. Merkkiperhe on luotu Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeissa vuosina 2020-2022. Hankkeita rahoittaa Opetushallitus ja Oulun kaupunki.


Merkki nro 42. Koulun ilmasto-osaaja -supermerkki

  • Lyhyesti: Miten koulun hiilijalanjälkeä voidaan pienentää mahdollisimman tehokkaasti? Mitä ovat koulusi ja sinun ilmastovahvuudet? Tässä tehtävässä tiivistät kaikista osioista (Ruoka, Liike, Infra ja Asenne) tekemiäsi havaintoja koulusi ja oman roolisi osalta.

  • Tehtävämuoto: Reflektointi

Ilmastovahvuuksia. Kartoita tie eteenpäin.

Osoita osaamisesi joko vastaamalla kysymyksiin 1–4 TAI liittämällä loppuun tiedosto/linkki tiedostoon, jolla näytät tehtäviä vastaavan osaamisesi.


OSAAMISEN OSOITTAVAT TEHTÄVÄT:

Olet nyt käynyt läpi Koulun Ilmasto-osaaja-kokonaisuudesta kaikki paitsi viimeisen, kokoavan merkin. Onnea jo tässä vaiheessa! Voit selailla eri osaamismerkkeihin tekemiäsi tehtäviä ja vastata sitten seuraaviin kysymyksiin. Voit myös lukea lopuksi vielä kappaleen Edessä on jälleenrakennuksen aika, sivulta 96–98.

Merkkihakemuksesi toimitetaan arvioitavaksi koulusi vastuuopettajalle.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lisää tähän linkki tiedostoon, jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lataa tähän tiedosto(t), jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Lue merkkikuvaus ja Osaamisen osoittaminen -kohta ja kirjoita tarvittaessa lisätietoja.
- tai -