Koulun Ilmasto-osaaja: Viestinviejät

Koulun Ilmasto-osaaja: Viestinviejät

logo

Ilmastolukiot

paula.ratava@ouka.fi

Avainsanat:

hiilineutraali, ilmasto-osaaminen, ilmastonmuutos, ilmastoteko, kestävyysmurros, koulu, lukio, vähähiilisyys
Merkin saaja osaa viestiä koulunsa ilmastoasioiden nykytilasta sekä kehittää sitä yhteistyössä eri tahojen kanssa. Tämä osaamismerkki on toinen kahdesta valmistelevasta merkistä ennen Supermerkkiä. Supermerkki on viimeinen Ilmasto-osaaja kokonaisuuden merkeistä, ja sitä voi hakea kun on suorittanut kaikki mikro- ja metamerkit. Myöntäjä: Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut Luonut: Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeet, Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Kriteerit

Kriteerit:

Merkin saaja

  • osaa viestiä koulunsa ilmastoasioiden nykytilasta sekä kehittää sitä yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Osaamisen osoittaminen:

Merkin saaja osoittaa osaamisensa joko vastaamalla merkkihakemuksen kysymyksiin TAI liittämällä osaamismerkkihakemukseen tiedoston/linkin tiedostoon, jolla näyttää tehtäviä vastaavan osaamisensa.

Osaamismerkkiperhe:

Koulun Ilmasto-osaaja -merkkiperhe on lukiokurssin eli uuden LOPS:n mukaisen opintojakson laajuinen. Se sisältää super-, meta- ja mikromerkkitasot: supermerkki Koulun Ilmasto-osaaja sisältää neljä metamerkkiä Liike, Ruoka, Infra ja Asenne, joista kukin sisältää mikromerkkejä.

Kaikki mikro- ja metamerkit suorittamalla voi hakea Koulun Ilmasto-osaaja -supermerkkiä sekä halutessaan lukiokurssia. Merkkiperhe on luotu Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeissa vuosina 2021-2022. Lukuvuonna 2021-2022 merkit ovat vain pilottilukioiden testattavana ja käytössä muille kouluille sen jälkeen.


Merkki nro 41. Viestinviejät

  • Lyhyesti: Kenen kanssa koulujen ilmastotyötä kannattaa edistää? Tässä tehtävässä esittelet koulusi ilmastokuntoa ja pohdit sen kehittämistä.
  • Tehtävämuoto: Esityksen valmistelu ja toteuttaminen

Kenen kanssa voisi tehdä yhteistyötä? Jaa tietosi eteenpäin.

Osoita osaamisesi joko vastaamalla kysymykseen 1 TAI liittämällä loppuun tiedosto/linkki tiedostoon, jolla näytät tehtäviä vastaavan osaamisesi.


OSAAMISEN OSOITTAVAT TEHTÄVÄT:

Käytä edellisen tehtävän yhteenvetoa pohjana esityksesi suunnittelussa ja luovuuttasi asian esille tuomisessa. Hyödynnä myös aiemmista tehtävistä tuttuja viestinnän ja vuorovaikutuksen taitoja. Tee sitten seuraava tehtävän vaihtoehdoista yksi.

Valitse YKSI seuraavista ja pohdi erityisesti, mitkä ovat kyseisen kohderyhmän mahdollisuudet vaikuttaa yhteisötasolla, ei yksilönä, koulun hiilineutraaliuteen. Pyri saamaan konkreettisia ratkaisuehdotuksia siitä, miten voisitte edetä kohti hiilineutraaliutta teidän koulussanne hyödyntäen eri tahojen vahvuuksia. Muista, että sinun ei tarvitse olla asiantuntija kaikessa, vaan toimia esim. viestinviejänä ja herättelijänä. Huomioi, että tehtävän laajuus on noin 45 min.

Merkkihakemuksesi toimitetaan arvioitavaksi koulusi vastuuopettajalle.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lisää tähän linkki tiedostoon, jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lataa tähän tiedosto(t), jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Lue merkkikuvaus ja Osaamisen osoittaminen -kohta ja kirjoita tarvittaessa lisätietoja.
- tai -