Koulun Ilmasto-osaaja: Muutoksen nykytila

Koulun Ilmasto-osaaja: Muutoksen nykytila

logo

Ilmastolukiot

paula.ratava@ouka.fi

Avainsanat:

hiilineutraali, ilmasto-osaaminen, ilmastonmuutos, ilmastoteko, kestävyysmurros, koulu, lukio, vähähiilisyys
Merkin saaja osaa laatia koulun ilmastokunnosta yhteenvedon hyödyntäen aiemmissa tehtävissä tekemiään havaintoja ja laskelmia sekä arvioida omaa rooliaan. Tämä osaamismerkki on toinen kahdesta valmistelevasta merkistä ennen Supermerkkiä. Supermerkki on viimeinen Ilmasto-osaaja kokonaisuuden merkeistä, ja sitä voi hakea kun on suorittanut kaikki mikro- ja metamerkit. Myöntäjä: Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut Luonut: Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeet, Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Kriteerit

Kriteerit:

Merkin saaja

  • Osaa laatia koulun ilmastokunnosta yhteenvedon hyödyntäen aiemmissa tehtävissä tekemiään havaintoja ja laskelmia sekä arvioida omaa rooliaan.

Osaamisen osoittaminen:

Merkin saaja osoittaa osaamisensa joko vastaamalla merkkihakemuksen kysymyksiin TAI liittämällä osaamismerkkihakemukseen tiedoston/linkin tiedostoon, jolla näyttää tehtäviä vastaavan osaamisensa.

Osaamismerkkiperhe:

Koulun Ilmasto-osaaja -merkkiperhe on lukiokurssin eli uuden LOPS:n mukaisen opintojakson laajuinen. Se sisältää super-, meta- ja mikromerkkitasot: supermerkki Koulun Ilmasto-osaaja sisältää neljä metamerkkiä Liike, Ruoka, Infra ja Asenne, joista kukin sisältää mikromerkkejä.

Kaikki mikro- ja metamerkit suorittamalla voi hakea Koulun Ilmasto-osaaja -supermerkkiä sekä halutessaan lukiokurssia. Merkkiperhe on luotu Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeissa vuosina 2021-2022. Lukuvuonna 2021-2022 merkit ovat vain pilottilukioiden testattavana ja käytössä muille kouluille sen jälkeen.


Merkki nro 40. Muutoksen nykytila

  • Lyhyesti: Minne koulu on matkalla? Tässä tehtävässä tiivistät koulusi lähtötilanteen aiempien osioiden pohjalta ja hahmottelet rooliasi kestävyysmurroksessa.
  • Tehtävämuoto: Yhteenvedon laatiminen

Kartoituksien ja korjauksien tulos. Summaa ja kiteytä koko systeemi.

Osoita osaamisesi joko vastaamalla kysymyksiin 1–3 TAI liittämällä loppuun tiedosto/linkki tiedostoon, jolla näytät tehtäviä vastaavan osaamisesi.


OSAAMISEN OSOITTAVAT TEHTÄVÄT:

Kertaa erityisesti tekemäsi metamerkkien sisältöä. Tee sitten seuraavat tehtävät.

1. Tiivistä koulusi ilmasto-osaaminen kaikkien aiempien tehtävien perusteella esim. Powerpoint-esitykseen. Käytä apunasi erityisesti Meta-merkkeihin tekemiäsi tiivistyksiä. Huomioi seuraavat asiat: - Linkitys suureen kuvaan (Johdanto: ekososiaalinen sivistys, ekologinen jälleenrakennus): Mikä on koulunne rooli suuressa kuvassa? - Koulunne edistysaskeleet ja kehityskohdat jokaisesta osiosta (Liike, Ruoka, Infra, Asenne). Missä olette edistyneet? Missä ovat pullonkaulat, joihin muutos usein pysähtyy? - Tekemäsi kehitysehdotukset (ilmastotekosuunnitelmat ja yksi toteutettu teko): Mitkä teot ovat sinun mielestäsi tärkeitä ja miksi?

2. Pohdi vielä erityisesti eri osioiden linkitystä toisiinsa. Voit esimerkiksi tehdä yhdelle Powerpoint-dialle miellekartan, jossa kuvaat nuolilla tai seliteteksteillä vaikkapa infra- ja ruokavalintojen yhteyksiä.

3. Lähetä esityksesi liitetiedostona.

Merkkihakemuksesi toimitetaan arvioitavaksi koulusi vastuuopettajalle.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lisää tähän linkki tiedostoon, jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lataa tähän tiedosto(t), jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Lue merkkikuvaus ja Osaamisen osoittaminen -kohta ja kirjoita tarvittaessa lisätietoja.
- tai -