Koulun Ilmasto-osaaja: Asenne

Koulun Ilmasto-osaaja: Asenne

logo

Ilmastolukiot

paula.ratava@ouka.fi

Avainsanat:

asenne, hiilineutraali, ilmastonmuutos, koulu, kouluyhteisö, lukio, toimintakulttuuri, vähähiilisyys
Merkin saaja ymmärtää kouluyhteisön asenteen ja toimintakulttuurin merkityksen ilmastonmuutoksen hillinnässä sekä osaa analysoida puheiden ja tekojen suhdetta sekä niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä. Hän tunnistaa oppimisen paikkoja kouluyhteisössä nykytilaa, menneisyyttä ja tulevaisuutta tarkastelemalla ja osallistuu ilmastoteon toteuttamiseen. Merkki on Koulun Ilmasto-osaaja -merkkiperheen yksi neljästä metamerkistä, jota voi hakea suoritettuaan 9 Asenne-osion mikromerkkiä. Myöntäjä: Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut Luonut: Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeet, Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Kriteerit

Kriteerit:

Merkin saaja:

 • Tunnistaa kouluyhteisön asenteen ja toimintakulttuurin merkityksen päästövähennyksissä.
 • Osaa arvioida kriisien merkitystä muutosten mahdollistajana kouluissa.
 • Osaa arvioida nykykoulua tulevaisuudesta käsin.
 • Osaa jäsentää koulun hiilineutraalia tulevaisuutta muistelun keinoin.
 • Tunnistaa ilmastoasenteiden taustalla vaikuttavia tekijöitä ja osaa reagoida niihin rakentavasti.
 • Osaa käyttää dialogisia menetelmiä ilmastoasioista keskusteluun.
 • Osaa arvioida koulunsa ilmastoasioiden näkyvyyttä.
 • Osaa arvioida koulunsa ilmastopuheita suhteessa tekoihin.
 • Osaa viedä päästöjä vähentävän ilmastoteon suunnitelman käytäntöön joko itse tai yhteistyössä muiden kanssa.

Osaamisen osoittaminen:

Merkin saaja osoittaa osaamisensa joko vastaamalla merkkihakemuksen kysymyksiin TAI liittämällä osaamismerkkihakemukseen tiedoston/linkin tiedostoon, jolla näyttää tehtäviä vastaavan osaamisensa.

Osaamismerkkiperhe:

Koulun Ilmasto-osaaja -merkkiperhe on lukiokurssin eli uuden LOPS:n mukaisen opintojakson laajuinen. Se sisältää super-, meta- ja mikromerkkitasot: supermerkki Koulun Ilmasto-osaaja sisältää neljä metamerkkiä Liike, Ruoka, Infra ja Asenne, joista kukin sisältää mikromerkkejä.

Kaikki mikro- ja metamerkit suorittamalla voi hakea Koulun Ilmasto-osaaja -supermerkkiä sekä halutessaan lukiokurssia. Merkkiperhe on luotu Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeissa vuosina 2021-2022. Lukuvuonna 2021-2022 merkit ovat vain pilottilukioiden testattavana ja käytössä muille kouluille sen jälkeen.


Merkki nro 39. Asenne-metamerkki

 • Lyhyesti: Miten asenne vaikuttaa koulun ilmastotoimintaan? Tässä osiossa tiivistät koko Asenne-osion havaintoja koulusi ja oman roolisi osalta.

 • Tehtävämuoto: Reflektointi, laskurin testaus

Osoita osaamisesi joko vastaamalla kysymyksiin 1–3 TAI liittämällä loppuun tiedosto/linkki tiedostoon, jolla näytät tehtäviä vastaavan osaamisesi.


OSAAMISEN OSOITTAVAT TEHTÄVÄT:

Merkkihakemuksesi toimitetaan arvioitavaksi koulusi vastuuopettajalle.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lisää tähän linkki tiedostoon, jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lataa tähän tiedosto(t), jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Lue merkkikuvaus ja Osaamisen osoittaminen -kohta ja kirjoita tarvittaessa lisätietoja.
- tai -