Koulun Ilmasto-osaaja: Kädenjälki

Koulun Ilmasto-osaaja: Kädenjälki

logo

Ilmastolukiot

paula.ratava@ouka.fi

Avainsanat:

asenne, hiilineutraali, ilmastonmuutos, koulu, kouluyhteisö, lukio, toimintakulttuuri, vähähiilisyys
Merkin saaja osaa viedä päästöjä vähentävän ilmastoteon suunnitelman käytäntöön joko itse tai yhteistyössä muiden kanssa. Tämä osaamismerkki on 9/9-osa Asenne-metamerkkiä sekä osa Koulun Ilmasto-osaaja -kokonaisuutta. Merkkiperhe on lukuvuonna 2021-2022 vain pilottilukioiden käytössä. Myöntäjä: Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut Luonut: Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeet, Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Kriteerit

Kriteerit:

Merkin saaja

  • Osaa viedä päästöjä vähentävän ilmastoteon suunnitelman käytäntöön joko itse tai yhteistyössä muiden kanssa.

Osaamisen osoittaminen:

Merkin saaja osoittaa osaamisensa joko vastaamalla merkkihakemuksen kysymyksiin TAI liittämällä osaamismerkkihakemukseen tiedoston/linkin tiedostoon, jolla näyttää tehtäviä vastaavan osaamisensa.

Osaamismerkkiperhe:

Koulun Ilmasto-osaaja -merkkiperhe on lukiokurssin eli uuden LOPS:n mukaisen opintojakson laajuinen. Se sisältää super-, meta- ja mikromerkkitasot: supermerkki Koulun Ilmasto-osaaja sisältää neljä metamerkkiä Liike, Ruoka, Infra ja Asenne, joista kukin sisältää mikromerkkejä.

Kaikki mikro- ja metamerkit suorittamalla voi hakea Koulun Ilmasto-osaaja -supermerkkiä sekä halutessaan lukiokurssia. Merkkiperhe on luotu Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeissa vuosina 2021-2022. Lukuvuonna 2021-2022 merkit ovat vain pilottilukioiden testattavana ja käytössä muille kouluille sen jälkeen.


Merkki nro 38. Kädenjälki

  • Lyhyesti: Miten viedään puheet teoiksi? Tässä tehtävässä toteutat tai delegoit perustellusti suunnitelmasi toisten toteutettavaksi.

  • Tehtävämuoto: teon toteutus

Suunnitelmat osaksi koulun käytäntöjä. Tee itse tai testamenttaa tekosi.

Osoita osaamisesi joko tekemällä tehtävät 1-3 TAI liittämällä loppuun tiedosto/linkki tiedostoon, jolla näytät tehtäviä vastaavan osaamisesi.


OSAAMISEN OSOITTAVAT TEHTÄVÄT:

Lue ensin Asenne-osion taustaoppaasta sivut 79-84 alkaen ”Oma paikkasi ketjussa”-kappaleesta ”Kohti muutoksen pullonkauloja”-kappaleeseen. Taustaopas Asenne: https://koulunkorjausopas.fi/wp-content/uploads/2021/12/KOULUN_KORJAUSOPAS_Asenne.pdf Valitse kiinnostava ja toteutettavissa oleva ilmastoteko joko omista suunnitelmistasi tai mahdollisesta yhteisestä ilmastotekokansiosta. Teko, jota voisit joko aloittaa, jatkaa tai viedä loppuun n. yhden oppitunnin aikana. Varmista vastuuopettajaltasi, onko joku muukin tekemässä tekoja samalla hetkellä, jotta voisitte mahdollisesti yhdistää voimianne. Voit myös halutessasi käyttää tähän omaa aikaasi tai pyytää kavereita apuun.

Merkkihakemuksesi toimitetaan arvioitavaksi koulusi vastuuopettajalle.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lisää tähän linkki tiedostoon, jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lataa tähän tiedosto(t), jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Lue merkkikuvaus ja Osaamisen osoittaminen -kohta ja kirjoita tarvittaessa lisätietoja.
- tai -