Koulun Ilmasto-osaaja: Parhaiten keskusteleva koulu

Koulun Ilmasto-osaaja: Parhaiten keskusteleva koulu

logo

Ilmastolukiot

paula.ratava@ouka.fi

Avainsanat:

asenne, hiilineutraali, ilmastonmuutos, koulu, kouluyhteisö, lukio, toimintakulttuuri, vähähiilisyys
Merkin saaja osaa käyttää dialogisia menetelmiä ilmastoasioista keskusteluun. Tämä osaamismerkki on 6/9-osa Asenne-metamerkkiä sekä osa Koulun Ilmasto-osaaja -kokonaisuutta. Merkkiperhe on lukuvuonna 2021-2022 vain pilottilukioiden käytössä. Myöntäjä: Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut Luonut: Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeet, Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Kriteerit

Kriteerit:

Merkin saaja

  • Osaa käyttää dialogisia menetelmiä ilmastoasioista keskusteluun.

Osaamisen osoittaminen:

Merkin saaja osoittaa osaamisensa joko vastaamalla merkkihakemuksen kysymyksiin TAI liittämällä osaamismerkkihakemukseen tiedoston/linkin tiedostoon, jolla näyttää tehtäviä vastaavan osaamisensa.

Osaamismerkkiperhe:

Koulun Ilmasto-osaaja -merkkiperhe on lukiokurssin eli uuden LOPS:n mukaisen opintojakson laajuinen. Se sisältää super-, meta- ja mikromerkkitasot: supermerkki Koulun Ilmasto-osaaja sisältää neljä metamerkkiä Liike, Ruoka, Infra ja Asenne, joista kukin sisältää mikromerkkejä.

Kaikki mikro- ja metamerkit suorittamalla voi hakea Koulun Ilmasto-osaaja -supermerkkiä sekä halutessaan lukiokurssia. Merkkiperhe on luotu Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeissa vuosina 2021-2022. Lukuvuonna 2021-2022 merkit ovat vain pilottilukioiden testattavana ja käytössä muille kouluille sen jälkeen.


Merkki nro 35. Parhaiten keskusteleva koulu

  • Lyhyesti: Miksi kuuntelu on tärkeää ilmastoasioista viestiessä? Miten dialogisuus auttaa eteenpäin keskustelussa? Tässä tehtävässä pääset perehtymään yhteen dialogiseen menetelmään, Erätaukoon.

  • Tehtävämuoto: Perehtyminen, keskustelun kirjoittaminen.

Kuuntelua ja näkökulmia. Suunnittele dialoginen keskustelu.

Osoita osaamisesi joko vastaamalla kysymyksiin 1–5 TAI liittämällä loppuun tiedosto/linkki tiedostoon, jolla näytät tehtäviä vastaavan osaamisesi.


OSAAMISEN OSOITTAVAT TEHTÄVÄT:

Lue erityisesti Taustaoppaan Asenne-osion kappale rakentavasta keskustelusta sivulta 86. Vastaa sitten seuraaviin kysymyksiin. Taustaopas Asenne: https://koulunkorjausopas.fi/wp-content/uploads/2021/12/KOULUN_KORJAUSOPAS_Asenne.pdf

Huomioi seuraava: Dialogi tähtää ymmärryksen lisäämiseen käsiteltävästä aiheesta, muista ihmisistä tai itsestä. Tavoitteen voi muodostaa seuraavasti: ”Keskustelun tavoitteena on syventää ymmärrystä aiheesta X.” Ymmärryksen lisäksi tavoitteena voi olla esimerkiksi ”Tasavertainen kohtaaminen x, y ja z välillä” tai ”Osallisuuden rakentaminen X asiaan ja/tai keskustelijaryhmän kesken. Huomaathan, että dialogissa ei lähtökohtaisesti pyritä ratkaisuihin vaan lisäämään ymmärrystä – älä siis muodosta ratkaisutavoitteita dialogille.”
Merkkihakemuksesi toimitetaan arvioitavaksi koulusi vastuuopettajalle.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lisää tähän linkki tiedostoon, jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lataa tähän tiedosto(t), jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Lue merkkikuvaus ja Osaamisen osoittaminen -kohta ja kirjoita tarvittaessa lisätietoja.
- tai -