Koulun Ilmasto-osaaja: Rivien väleissä

Koulun Ilmasto-osaaja: Rivien väleissä

logo

Ilmastolukiot

paula.ratava@ouka.fi

Avainsanat:

asenne, hiilineutraali, ilmastonmuutos, koulu, kouluyhteisö, lukio, toimintakulttuuri, vähähiilisyys
Merkin saaja tunnistaa ilmastoasenteiden taustalla vaikuttavia tekijöitä ja osaa reagoida niihin rakentavasti. Tämä osaamismerkki on 5/9-osa Asenne-metamerkkiä sekä osa Koulun Ilmasto-osaaja -kokonaisuutta. Merkkiperhe on lukuvuonna 2021-2022 vain pilottilukioiden käytössä. Myöntäjä: Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut Luonut: Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeet, Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Kriteerit

Kriteerit:

Merkin saaja

  • Tunnistaa ilmastoasenteiden taustalla vaikuttavia tekijöitä ja osaa reagoida niihin rakentavasti.

Osaamisen osoittaminen:

Merkin saaja osoittaa osaamisensa joko vastaamalla merkkihakemuksen kysymyksiin TAI liittämällä osaamismerkkihakemukseen tiedoston/linkin tiedostoon, jolla näyttää tehtäviä vastaavan osaamisensa.

Osaamismerkkiperhe:

Koulun Ilmasto-osaaja -merkkiperhe on lukiokurssin eli uuden LOPS:n mukaisen opintojakson laajuinen. Se sisältää super-, meta- ja mikromerkkitasot: supermerkki Koulun Ilmasto-osaaja sisältää neljä metamerkkiä Liike, Ruoka, Infra ja Asenne, joista kukin sisältää mikromerkkejä.

Kaikki mikro- ja metamerkit suorittamalla voi hakea Koulun Ilmasto-osaaja -supermerkkiä sekä halutessaan lukiokurssia. Merkkiperhe on luotu Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeissa vuosina 2021-2022. Lukuvuonna 2021-2022 merkit ovat vain pilottilukioiden testattavana ja käytössä muille kouluille sen jälkeen.


Merkki nro 34. Rivien väleissä

  • Lyhyesti: Kuinka tunteet ja tarpeet vaikuttavat ihmisen toimintaan? Miten argumentoida väitteitä? Tässä tehtävässä perehdyt mielipidekirjoituksen kautta ilmastoasenteiden taustoihin ja harjoittelet niihin reagoimista.

  • Tehtävämuoto: Lukeminen, kirjoittaminen.

Identiteettihuolia ja maailmanmuutosta. Kirjoita rakentava vastine.

Osoita osaamisesi joko vastaamalla kysymyksiin 1–5 TAI liittämällä loppuun tiedosto/linkki tiedostoon, jolla näytät tehtäviä vastaavan osaamisesi.


OSAAMISEN OSOITTAVAT TEHTÄVÄT:

Perehdy erityisesti Asenne-osion kappaleisiin tunne-, argumentointi- ja viestintätaidoista sivuilla 84–89 ja 93–94 sekä mielipidekirjoitukseen alla. Voit myös halutessasi kerrata tai tutustua Ruoka-osioon. Vastaa sitten kysymyksiin. Taustaopas Asenne: https://koulunkorjausopas.fi/wp-content/uploads/2021/12/KOULUN_KORJAUSOPAS_Asenne.pdf

1. Ilmastonmuutos on myös identiteettiin ja elämäntapaan menevä kysymys. Lue oheinen mielipidekirjoitus: https://www.perhonjokilaakso.fi/uutinen/611470. Tee sitten taustoittavat tehtävät 2–4 ja vastaa lopuksi ”Maken” huoliin entisen elämäntavan murrosvaiheessa.

Ilmastoasiat herättävät monenlaisia tunteita, joista voi olla vaikeaa puhua, niin nuorilla kuin aikuisilla. Omien ja muiden tunteiden kanssa on kuitenkin mahdollista oppia elämään, mutta ensin ne pitäisi kohdata. Tässä tehtävässä kuvittelet, miltä Makesta tuntuu. Voit valita sopivia tunteita seuraavasta tunnesanalistasta tai vastata oheisiin esimerkkikysymyksiin: https://toivoajatoimintaa.fi/wp-content/uploads/sites/11/2020/05/Tunnesanalista-nuorille.pdf - Makea turhauttaa, kun … - Makea hymyilyttää, kun … - Make kokee olevansa tärkeä, kun … - Make on surullinen, kun …

arvostus, elämän rikastuttaminen, ennakoitavuus, helppous, huolenpito, huomioiduksi tuleminen, toisen huomioiminen, informaatio, itseilmaisu, jatkuvuus, järjestys, kiitollisuus, kunnioitus, kuulluksi tuleminen, toisen kuuleminen, luottamus, luovuus, merkityksellisyys, myötätunto, oppiminen, osallisuus, pätevyys, rehellisyys, reiluus, selkeys, suojeleminen, toisen hyvinvoinnin edistäminen, toivo, turva, vakaus, valinta, valta, vapaus, varmuus, vastuu, vuorovaikutus, yhteistyö, ymmärtäminen

+ Voit halutessasi pohtia, millaisia tunteita ilmastoasiat sinussa herättävät ja millaisia tarpeita niiden taustalla on, samojen kysymysten avulla. Näitä ei tarvitse palauttaa.

Merkkihakemuksesi toimitetaan arvioitavaksi koulusi vastuuopettajalle.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lisää tähän linkki tiedostoon, jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lataa tähän tiedosto(t), jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Lue merkkikuvaus ja Osaamisen osoittaminen -kohta ja kirjoita tarvittaessa lisätietoja.
- tai -