Koulun Ilmasto-osaaja: Asenteen merkitys

Koulun Ilmasto-osaaja: Asenteen merkitys

logo

Ilmastolukiot

paula.ratava@ouka.fi

Avainsanat:

asenne, hiilineutraali, ilmastonmuutos, koulu, kouluyhteisö, lukio, toimintakulttuuri, vähähiilisyys
Merkin saaja tunnistaa kouluyhteisön asenteen ja toimintakulttuurin merkityksen päästövähennyksissä. Tämä osaamismerkki on 1/9-osa Asenne-metamerkkiä sekä osa Koulun Ilmasto-osaaja -kokonaisuutta. Merkkiperhe on lukuvuonna 2021-2022 vain pilottilukioiden käytössä. Myöntäjä: Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut Luonut: Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeet, Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Kriteerit

Kriteerit:

Merkin saaja

  • tunnistaa kouluyhteisön asenteen ja toimintakulttuurin merkityksen päästövähennyksissä.

Osaamisen osoittaminen:

Merkin saaja osoittaa osaamisensa joko vastaamalla merkkihakemuksen kysymyksiin TAI liittämällä osaamismerkkihakemukseen tiedoston/linkin tiedostoon, jolla näyttää tehtäviä vastaavan osaamisensa.

Osaamismerkkiperhe:

Koulun Ilmasto-osaaja -merkkiperhe on lukiokurssin eli uuden LOPS:n mukaisen opintojakson laajuinen. Se sisältää super-, meta- ja mikromerkkitasot: supermerkki Koulun Ilmasto-osaaja sisältää neljä metamerkkiä Liike, Ruoka, Infra ja Asenne, joista kukin sisältää mikromerkkejä.

Kaikki mikro- ja metamerkit suorittamalla voi hakea Koulun Ilmasto-osaaja -supermerkkiä sekä halutessaan lukiokurssia. Merkkiperhe on luotu Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeissa vuosina 2021-2022. Lukuvuonna 2021-2022 merkit ovat vain pilottilukioiden testattavana ja käytössä muille kouluille sen jälkeen.


Merkki nro 30. Asenteen merkitys

  • Lyhyesti: Miten asenne vaikuttaa päästöihin? Mitkä asiat edistävät, mitkä hidastavat ilmastotyötä kouluissa? Perehdy Taustaoppaaseen ja vastaa monivalintoihin.

  • Tehtävämuoto: Lukeminen, monivalintakysymykset.

Yhteisön voima päästövähennyksissä. Lue Asenne-osio Taustaoppaasta ja vastaa monivalintoihin.

Osoita osaamisesi joko vastaamalla kysymyksiin 1–10 TAI liittämällä loppuun tiedosto/linkki tiedostoon, jolla näytät tehtäviä vastaavan osaamisesi.


OSAAMISEN OSOITTAVAT TEHTÄVÄT:

Virittäydy Asenne-osioon lukemalla lyhyt teksti nettisivuilta www.koulunkorjausopas.fi/asenne/ sekä opiskelemalla Taustaoppaan Asenne-osio sivuilta 74–98. Vastaa sitten monivalintoihin. Taustaopas Asenne: https://koulunkorjausopas.fi/wp-content/uploads/2021/12/KOULUN_KORJAUSOPAS_Asenne.pdf

Merkkihakemuksesi toimitetaan arvioitavaksi koulusi vastuuopettajalle.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lisää tähän linkki tiedostoon, jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lataa tähän tiedosto(t), jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Lue merkkikuvaus ja Osaamisen osoittaminen -kohta ja kirjoita tarvittaessa lisätietoja.
- tai -