Koulun ilmasto-osaaja: Infra

Koulun ilmasto-osaaja: Infra

logo

Ilmastolukiot

paula.ratava@ouka.fi

Avainsanat:

hankinnat, hiilineutraali, ilmastonmuutos, infra, koulu, lukio, rakenteet, vähähiilisyys
Merkin saaja ymmärtää kouluinfran merkityksen ilmastonmuutoksen hillinnässä: rakenteet, energian- ja materiaalien kierron. Hän osaa myös arvioida, suunnitella ja toteuttaa tarvittavia muutoksia hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Merkki on Koulun Ilmasto-osaaja -merkkiperheen yksi neljästä metamerkistä, jota voi hakea suoritettuaan 8 Infra-osion mikromerkkiä. Myöntäjä: Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut Luonut: Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeet, Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Kriteerit

Kriteerit

Merkin saaja:

  • Tunnistaa koulun rakenteiden merkittävimmät päästölähteet sekä niiden mittakaavan.
  • Osaa havainnoida kouluaan sekä aikansa tuotteena että aktiivisena muutosvoimana.
  • Osaa arvioida koulurakennuksen ominaisuuksien vaikutusta päästöihin.
  • Osaa arvioida koulun hankintojen vaikutusta päästöihin.
  • Osaa arvioida infraan liittyvien ilmastotekojen merkitystä ja mittakaavaa.
  • Osaa arvioida koulun digitalisaation vaikutuksia päästöihin.
  • Osaa innovoida itseä, koulua ja ilmastoa hyödyttäviä ratkaisuehdotuksia.
  • Osaa laatia suunnitelman koulurakenteen päästöihin vaikuttavasta ilmastoteosta.

Osaamisen osoittaminen:

Merkin saaja on osoittanut osaamisensa joko arvioiduilla ja hyväksytyillä merkkihakemuksen tehtävillä tai tiedoston/linkin tiedostoon kautta, jossa on osaamisen osoittavat tehtävät.

Osaamismerkkiperhe:

Koulun Ilmasto-osaaja -merkkiperhe on lukiokurssin eli uuden LOPS:n mukaisen opintojakson laajuinen. Se sisältää super-, meta- ja mikromerkkitasot: supermerkki Koulun Ilmasto-osaaja sisältää neljä metamerkkiä Liike, Ruoka, Infra ja Asenne, joista kukin sisältää mikromerkkejä.

Kaikki mikro- ja metamerkit suorittamalla voi hakea Koulun Ilmasto-osaaja -supermerkkiä sekä halutessaan lukiokurssia. Merkkiperhe on luotu Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeissa vuosina 2021-2022. Lukuvuonna 2021-2022 merkit ovat vain pilottilukioiden testattavana ja käytössä muille kouluille sen jälkeen.


  • Lyhyesti: Miten koulun rakenteita, energian- ja materian kiertoa voisi muuttaa kohti hiilineutraaliutta? Tässä tehtävässä tiivistät koko Infra-osion havaintojasi koulusi ja oman roolisi osalta.

  • Tehtävämuoto: Reflektointi, laskurin testaus

Koulurakenteidenne ilmastokunto. Testiaja muutokset laskurilla.

Osoita osaamisesi vastaamalla kysymyksiin 1–3 TAI liittämällä loppuun tiedosto/linkki tiedostoon, jolla näytät tehtäviä vastaavan osaamisesi.


OSAAMISEN OSOITTAVAT TEHTÄVÄT:

Mikäli et voi käyttää laskuria, laske Taustaoppaan tietojen avulla muutama esimerkki eri valintojen vaikutuksista päästöihin niin omien kuin kaikkien lukiolaisten päästöjen osalta. Mikäli laskurituloksesi on jo paras mahdollinen, testaa eri vastausvaihtoehtojen päästömääriä esim. lämpötilamuutosten osalta.
Merkkihakemuksesi toimitetaan arvioitavaksi koulusi vastuuopettajalle.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lisää tähän linkki tiedostoon, jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lataa tähän tiedosto(t), jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Lue merkkikuvaus ja Osaamisen osoittaminen -kohta ja kirjoita tarvittaessa lisätietoja.
- tai -