Koulun ilmasto-osaaja: Rakenteellisia valintoja

Koulun ilmasto-osaaja: Rakenteellisia valintoja

logo

Ilmastolukiot

paula.ratava@ouka.fi

Avainsanat:

hankinnat, hiilineutraali, ilmastonmuutos, infra, koulu, lukio, rakenteet, vähähiilisyys
Merkin saaja osaa innovoida itseä, koulua ja ilmastoa hyödyttäviä ratkaisuehdotuksia. Tämä osaamismerkki on 7/8-osa Infra-metamerkkiä sekä osa Koulun Ilmasto-osaaja -kokonaisuutta. Merkkiperhe on lukuvuonna 2021-2022 vain pilottilukioiden käytössä. Myöntäjä: Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut Luonut: Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeet, Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Kriteerit

Kriteerit

Merkin saaja

  • Osaa innovoida itseä, koulua ja ilmastoa hyödyttäviä ratkaisuehdotuksia.

Osaamisen osoittaminen:

Merkin saaja osoittaa osaamisensa joko vastaamalla merkkihakemuksen kysymyksiin TAI liittämällä osaamismerkkihakemukseen tiedoston/linkin tiedostoon, jolla näyttää tehtäviä vastaavan osaamisensa.

Osaamismerkkiperhe:

Koulun Ilmasto-osaaja -merkkiperhe on lukiokurssin eli uuden LOPS:n mukaisen opintojakson laajuinen. Se sisältää super-, meta- ja mikromerkkitasot: supermerkki Koulun Ilmasto-osaaja sisältää neljä metamerkkiä Liike, Ruoka, Infra ja Asenne, joista kukin sisältää mikromerkkejä.

Kaikki mikro- ja metamerkit suorittamalla voi hakea Koulun Ilmasto-osaaja -supermerkkiä sekä halutessaan lukiokurssia. Merkkiperhe on luotu Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeissa vuosina 2021-2022. Lukuvuonna 2021-2022 merkit ovat vain pilottilukioiden testattavana ja käytössä muille kouluille sen jälkeen.


Merkki nro 27. Rakenteellisia valintoja

  • Lyhyesti: Millaista ilmastotekoa koulusi tarvitsee infran osalta ja millaisen sinä haluaisit suunnitella? Valitse huolellisesti muutoskohde ja perehdy sen taustoihin ennen suunnittelua.

  • Tehtävämuoto: tilannekartoitus, reflektointi.

Liikkuminen on teko. Valitse ja kartoita.

Osoita osaamisesi joko vastaamalla kysymyksiin 1–4 TAI liittämällä loppuun tiedosto/linkki tiedostoon, jolla näytät tehtäviä vastaavan osaamisesi.


OSAAMISEN OSOITTAVAT TEHTÄVÄT:

Perehdy tarkemmin erityisesti Taustaoppaan Johdanto-osioon, varsinkin Yksilöstä yhteisöön -kappaleesta eteenpäin, sekä Infra-osion kappaleeseen Näkyykö hiilikädenjälkesi nyt ja tulevaisuudessa? Tee sitten tehtävät. Pohdi samalla oman koulusi tilannetta infran osalta.

Vähähiilisen lämmön- tai sähkön tilanneselvitys, keskustelun järjestäminen koulun hankintojen vastuullisuudesta, läppärin hankintaketjun selvittäminen, lyhytelokuva salatuista energiasyöpöistä, koulutustapahtuman järjestäminen ilmastoystävälliseen digilaitteiden käyttöön, aloite päättäjille ekosähköön siirtymisestä, suunnitelma koulun pihan hyödyntämiseen hiilensidonnassa yhdessä paikallisen puutarhan kanssa jne.
Merkkihakemuksesi toimitetaan arvioitavaksi koulusi vastuuopettajalle.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lisää tähän linkki tiedostoon, jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lataa tähän tiedosto(t), jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Lue merkkikuvaus ja Osaamisen osoittaminen -kohta ja kirjoita tarvittaessa lisätietoja.
- tai -