Koulun ilmasto-osaaja: Digiloikan päästöt

Koulun ilmasto-osaaja: Digiloikan päästöt

logo

Ilmastolukiot

paula.ratava@ouka.fi

Avainsanat:

hankinnat, hiilineutraali, ilmastonmuutos, infra, koulu, lukio, rakenteet, vähähiilisyys
Merkin saaja osaa arvioida koulun digitalisaation vaikutuksia päästöihin Tämä osaamismerkki on 6/8-osa Infra-metamerkkiä sekä osa Koulun Ilmasto-osaaja -kokonaisuutta. Merkkiperhe on lukuvuonna 2021-2022 vain pilottilukioiden käytössä. Myöntäjä: Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut Luonut: Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeet, Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Kriteerit

Kriteerit

Merkin saaja

  • Osaa arvioida koulun digitalisaation vaikutuksia päästöihin.

Osaamisen osoittaminen:

Merkin saaja osoittaa osaamisensa joko vastaamalla merkkihakemuksen kysymyksiin TAI liittämällä osaamismerkkihakemukseen tiedoston/linkin tiedostoon, jolla näyttää tehtäviä vastaavan osaamisensa.

Osaamismerkkiperhe:

Koulun Ilmasto-osaaja -merkkiperhe on lukiokurssin eli uuden LOPS:n mukaisen opintojakson laajuinen. Se sisältää super-, meta- ja mikromerkkitasot: supermerkki Koulun Ilmasto-osaaja sisältää neljä metamerkkiä Liike, Ruoka, Infra ja Asenne, joista kukin sisältää mikromerkkejä.

Kaikki mikro- ja metamerkit suorittamalla voi hakea Koulun Ilmasto-osaaja -supermerkkiä sekä halutessaan lukiokurssia. Merkkiperhe on luotu Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeissa vuosina 2021-2022. Lukuvuonna 2021-2022 merkit ovat vain pilottilukioiden testattavana ja käytössä muille kouluille sen jälkeen.


Merkki nro 26. Digiloikan päästöt

  • Lyhyesti: Miten digitalisaatio vaikuttaa koulun hiilijalanjälkeen? Tässä tehtävässä arvioit ja vertailet koulujen erilaisten digilaitteiden ympäristövaikutuksia.

  • Tehtävämuoto: Tutkiminen, vertailu

Sähköinen kasvatus. Arvioi digiloikan ilmastovaikutusta.

Osoita osaamisesi joko vastaamalla kysymyksiin 1–4 TAI liittämällä loppuun tiedosto/linkki tiedostoon, jolla näytät tehtäviä vastaavan osaamisesi.


OSAAMISEN OSOITTAVAT TEHTÄVÄT:

Lue erityisesti Taustaoppaan Infra-osion kappaleet Digiloikka sähköistää koulun, Ravintoketjun huipulla on suuri vastuu ja Kierrätys on lopussa. Vastaa sitten seuraaviin kysymyksiin.

Tässä esimerkissä kokonaispistemäärä on 100 pistettä (laatu 50 ja hinta 50 p.). Ympäristöarvot laatupuolella ovat yhteensä 7 pistettä: Virrankulutus max 1,5 pistettä Akun kesto max 1,5 pistettä Pakkausmateriaalien ympäristöystävällisyys max 0,5 pistettä Laitteiden ympäristöystävällisyys ja kestävän kehityksen periaatteet max 1,0 pistettä Pakkauksen koko ja syntyvä jätemäärä (Painotetaan 1,5 p tilavuus ja 1,0 p paino) max 2,5 pistettä. (Mukailtu. Lähde: Oulun Digi)
Merkkihakemuksesi toimitetaan arvioitavaksi koulusi vastuuopettajalle.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lisää tähän linkki tiedostoon, jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lataa tähän tiedosto(t), jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Lue merkkikuvaus ja Osaamisen osoittaminen -kohta ja kirjoita tarvittaessa lisätietoja.
- tai -