Koulun ilmasto-osaaja: Mittasuhteet rakenteissa

Koulun ilmasto-osaaja: Mittasuhteet rakenteissa

logo

Ilmastolukiot

paula.ratava@ouka.fi

Avainsanat:

hankinnat, hiilineutraali, ilmastonmuutos, infra, koulu, lukio, rakenteet, vähähiilisyys
Merkin saaja osaa arvioida infraan liittyvien ilmastotekojen merkitystä ja mittakaavaa. Tämä osaamismerkki on 5/8-osa Infra-metamerkkiä sekä osa Koulun Ilmasto-osaaja -kokonaisuutta. Merkkiperhe on lukuvuonna 2021-2022 vain pilottilukioiden käytössä. Myöntäjä: Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut Luonut: Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeet, Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Kriteerit

Kriteerit

Merkin saaja

  • osaa arvioida infraan liittyvien ilmastotekojen merkitystä ja mittakaavaa.

Osaamisen osoittaminen:

Merkin saaja osoittaa osaamisensa joko vastaamalla merkkihakemuksen kysymyksiin TAI liittämällä osaamismerkkihakemukseen tiedoston/linkin tiedostoon, jolla näyttää tehtäviä vastaavan osaamisensa.

Osaamismerkkiperhe:

Koulun Ilmasto-osaaja -merkkiperhe on lukiokurssin eli uuden LOPS:n mukaisen opintojakson laajuinen. Se sisältää super-, meta- ja mikromerkkitasot: supermerkki Koulun Ilmasto-osaaja sisältää neljä metamerkkiä Liike, Ruoka, Infra ja Asenne, joista kukin sisältää mikromerkkejä.

Kaikki mikro- ja metamerkit suorittamalla voi hakea Koulun Ilmasto-osaaja -supermerkkiä sekä halutessaan lukiokurssia. Merkkiperhe on luotu Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeissa vuosina 2021-2022. Lukuvuonna 2021-2022 merkit ovat vain pilottilukioiden testattavana ja käytössä muille kouluille sen jälkeen.


Merkki nro 25. Mittasuhteet rakenteissa

  • Lyhyesti: Mistä koulurakenteiden päästöt muodostuvat ja mikä on suurin päästölähde? Tässä tehtävässä perehdyt infran päästöjen suuruusluokkiin.

  • Tehtävämuoto: Tutkiminen, analysointi.

Suuruusluokat syynissä. Perehdy ja suhteuta.

Osoita osaamisesi joko vastaamalla kysymyksiin 1–4 TAI liittämällä loppuun tiedosto/linkki tiedostoon, jolla näytät tehtäviä vastaavan osaamisesi.


OSAAMISEN OSOITTAVAT TEHTÄVÄT:

Lue Taustaoppaasta Infra-osioon ja erityisesti kappaleisiin Mukavan ja välttämättömän rajalla, Kaikki kiertää, Kierrätys on lopussa ja Rakenteisiin piilotetut luonnonvarat. Vastaa sitten seuraaviin kysymyksiin. Tarvitset tehtävässä lisäksi Kannaksen lukion hiilijalanjälkiraporttia: https://www.kannaksenlukionhiilijalanjalki.com/_files/200000060-f3635f3637/Kannaksenlukio_hiilijalanjalki_loppuraportti25.8.2021.pdf?ph=54b874aad6

Merkkihakemuksesi toimitetaan arvioitavaksi koulusi vastuuopettajalle.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lisää tähän linkki tiedostoon, jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lataa tähän tiedosto(t), jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Lue merkkikuvaus ja Osaamisen osoittaminen -kohta ja kirjoita tarvittaessa lisätietoja.
- tai -