Koulun ilmasto-osaaja: Luokan hankintaminimi

Koulun ilmasto-osaaja: Luokan hankintaminimi

logo

Ilmastolukiot

paula.ratava@ouka.fi

Avainsanat:

hankinnat, hiilineutraali, ilmastonmuutos, infra, koulu, lukio, rakenteet, vähähiilisyys
Merkin saaja osaa arvioida koulun hankintojen vaikutusta päästöihin. Tämä osaamismerkki on 4/8-osa Infra-metamerkkiä sekä osa Koulun Ilmasto-osaaja -kokonaisuutta. Merkkiperhe on lukuvuonna 2021-2022 vain pilottilukioiden käytössä. Myöntäjä: Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut Luonut: Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeet, Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Kriteerit

Kriteerit

Merkin saaja

  • osaa arvioida koulun hankintojen vaikutusta päästöihin.

Osaamisen osoittaminen:

Merkin saaja osoittaa osaamisensa joko vastaamalla merkkihakemuksen kysymyksiin TAI liittämällä osaamismerkkihakemukseen tiedoston/linkin tiedostoon, jolla näyttää tehtäviä vastaavan osaamisensa.

Osaamismerkkiperhe:

Koulun Ilmasto-osaaja -merkkiperhe on lukiokurssin eli uuden LOPS:n mukaisen opintojakson laajuinen. Se sisältää super-, meta- ja mikromerkkitasot: supermerkki Koulun Ilmasto-osaaja sisältää neljä metamerkkiä Liike, Ruoka, Infra ja Asenne, joista kukin sisältää mikromerkkejä. Kaikki mikro- ja metamerkit suorittamalla voi hakea Koulun Ilmasto-osaaja -supermerkkiä sekä halutessaan lukiokurssia. Merkkiperhe on luotu Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeissa vuosina 2021-2022. Lukuvuonna 2021-2022 merkit ovat vain pilottilukioiden testattavana ja käytössä muille kouluille sen jälkeen.


Merkki nro 24. Luokan hankintaminimi

  • Lyhyesti: Mitä hankintoja kouluun tehdään? Mikä on välttämätöntä ja mitä ilmankin olisi mahdollista olla? Tässä tehtävässä selvität luokan tasolla hankintojen vaikutusta ilmastotyöhön.

  • Tehtävämuoto: Kartoitus, pohdinta

Koulu konmarittaa. Analysoi ja haasta nykytila.

Osoita osaamisesi joko vastaamalla kysymyksiin 1–5 TAI liittämällä loppuun tiedosto/linkki tiedostoon, jolla näytät tehtäviä vastaavan osaamisesi.


OSAAMISEN OSOITTAVAT TEHTÄVÄT:

Perehdy Taustaoppaan Infra-osioon ja erityisesti kappaleisiin Kohti energiatehokasta koulua, Digiloikka sähköistää koulun, Ravintoketjun huipulla on suuri vastuu ja Kaikki kiertää. Vastaa sitten seuraaviin kysymyksiin.

Merkkihakemuksesi toimitetaan arvioitavaksi koulusi vastuuopettajalle.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lisää tähän linkki tiedostoon, jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lataa tähän tiedosto(t), jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Lue merkkikuvaus ja Osaamisen osoittaminen -kohta ja kirjoita tarvittaessa lisätietoja.
- tai -