Vaikuttaja nuorisoseurassa

Vaikuttaja nuorisoseurassa

Suomen Nuorisoseurat ry

openbadge@nuorisoseurat.fi

Avainsanat:

aktiivisuus, aloitekyky, esiintymisosaaminen, harrastus, hyvinvointi, järjestö, nuorisoseura, toiminta, vaikuttaminen, verkostoitumisosaaminen, viestintäosaaminen, vuorovaikutusosaaminen
Vaikuttaja Nuorisoseurassa Laajuus 5 osp Merkin kuvaus: Nuorisoseuran vaikuttaja on määritellyt itselleen kiinnostavat toimintasisällöt esimerkiksi harrastustoiminnassa, järjestötoiminnassa ja/tai tapahtumissa. Toiminta on sisältänyt päätösten tekoon osallistumista, viestintää sekä hyvinvoinnin ja harrastamisen merkityksellisyyden näkyväksi tekemistä. Vaikuttajalle on karttunut Nuorisoseuratoiminnasta esiintymiskokemusta eri tilanteissa, esimerkiksi kokouksissa. Nuorisoseurojen vaikuttaja toimii yhteisöllisyyttä ja osallisuutta vahvistaen. Hänellä on intoa aktiiviseen kansalaisuuteen. Nuorisoseuratoiminta lisää osaamista vaikuttamisesta sekä vahvistaa itseluottamusta ja viestintä- sekä vuorovaikutustaitoja niin omassa harrastustoiminnassa, järjestön yhteisössä kuin valtakunnallisissa tehtävissäkin. Vaikuttaja Nuorisoseurassa on osallistunut paikalliseen, alueelliseen sekä valtakunnalliseen toimintaan. Vaikuttaja on toiminut vuorovaikutuksessa järjestön päätöksen tekijöiden kanssa, esimerkiksi Suomen Nuorisoseurat ry:n hallituksen tai valtuuston jäsenten kanssa. Toiminnan kautta on syntynyt kokemus kuulluksi tulemisesta, ryhmässä toimimisesta ja yhteisestä onnistumisesta.

Kriteerit

Merkin suorittaja:

tietää miten yhdistyksen säännöt ja yhdistyslaki ohjaavat yhdistyksen toimintaa

osaa olla aktiivinen toimija kokouksessa ja käyttää puheenvuoroja

hallitsee yleisimmät kokouskäytänteet

tuntee yhdistyksen toimintaympäristön ja yhteistyökumppanit

tuntee järjestön arvot: osallisuus, yhdenvertaisuus, moninaisuus ja yhteisöllisyys

osaa toimia turvallisemman tilan periaatteiden mukaisesti

tuntee järjestön strategian ja yhteiset linjaukset

osaa kertoa nuorisoseuratoiminnasta

tietää yhdistyksen eri toimielinten tehtävät ja velvollisuudet

osallistuu aktiivisesti toimintaan ja haluaa vaikuttaa sen sisältöön ja kehittämiseen

Myöntäjän suosittelut

logo

Kansalaisfoorumi

info@kansalaisfoorumi.fi

  • Tämä organisaatio on luotettu jäsen verkostossamme

  • Tunnustamme ja luotamme tähän organisaatioon, koska...

  • Jaamme samat arvot tämän organisaation kanssa

  • Teemme yhteistyötä tämän organisaation kanssa

  • Suunnittelemme tai kehitämme yhteistyössä merkkejä tämän organisaation kanssaEsim. Harrastustoiminnan suunnittelussa, oman harrastusryhmän toiminnan kehittämisessä, nuorisoseuran tapahtuman tuotannossa, johtokunnassa, syys- tai kevätkokoukseen osallistumalla, toiminut nuorisoseura edustajana esim. kunnan tilaisuudessa, toteuttanut viestintää, kertonut toiminnasta uusille ihmisille ja pyytänyt heitä mukaan toimintaan
Esim. Osallistumalla alueelliseen tapahtumaan tai useamman seuran yhteistapahtumaan, aluefoorumiin, vaikuttajanuorten toimintaan, aluejärjestön tai piirijärjestön toimintaan, toiminut oman nuorisoseuran edustajana, toteuttanut viestintää
Osallistumalla valtakunnallisiin tapahtumiin, Nuorisoseurakokoukseen, valtuustoon, toiminut oman nuorisoseuran edustajana
Nuorisoseurajärjestössä käydään näkyvästi yhteiskunnallista keskustelua. Nuorisoseurat tunnetaan aktiivisesta yhteiskunnan rakentamisesta sekä sivistyksen, kulttuuriperinnön, hyvinvoinnin, harrastamisen ja elinikäisen kasvun edistämisestä ja vaalimisesta.
Nuorisoseuroissa kasvatetaan taitoja itsekasvatuksen hengessä. Yhteisöllisessä taide- ja kulttuurikasvatuksessa kertynyt osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan.
- tai -