Koulun Ilmasto-osaaja: Liikkumisvalintoja

Koulun Ilmasto-osaaja:
Liikkumisvalintoja

logo

Ilmastolukiot

paula.ratava@ouka.fi

Avainsanat:

hiilineutraali, ilmastonmuutos, koulu, koulumatka, lukio, toimintakulttuuri, vähähiilisyys
Merkin saaja osaa innovoida itseä, koulua ja ilmastoa hyödyttäviä ratkaisuehdotuksia. Tämä osaamismerkki on 7/8-osa Liike-metamerkkiä sekä osa Koulun Ilmasto-osaaja -kokonaisuutta. Merkkiperhe on lukuvuonna 2021-2022 vain pilottilukioiden käytössä. Myöntäjä: Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut Luonut: Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeet, Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Kriteerit

Kriteerit:

Merkin saaja

  • Osaa innovoida itseä, koulua ja ilmastoa hyödyttäviä ratkaisuehdotuksia

Osaamisen osoittaminen:

Merkin saaja osoittaa osaamisensa joko vastaamalla merkkihakemuksen kysymyksiin TAI liittämällä osaamismerkkihakemukseen tiedoston/linkin tiedostoon, jolla näyttää tehtäviä vastaavan osaamisensa.

Osaamismerkkiperhe:

Koulun Ilmasto-osaaja -merkkiperhe on lukiokurssin eli uuden LOPS:n mukaisen opintojakson laajuinen. Se sisältää super-, meta- ja mikromerkkitasot: supermerkki Koulun Ilmasto-osaaja sisältää neljä metamerkkiä Liike, Ruoka, Infra ja Asenne, joista kukin sisältää mikromerkkejä.

Kaikki mikro- ja metamerkit suorittamalla voi hakea Koulun Ilmasto-osaaja -supermerkkiä sekä halutessaan lukiokurssia. Merkkiperhe on luotu Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeissa vuosina 2021-2022. Lukuvuonna 2021-2022 merkit ovat vain pilottilukioiden testattavana ja käytössä muille kouluille sen jälkeen.

Viitekehykset

Koulun korjausopas

http://www.koulunkorjausopas.fi

Koulun korjausopas on verkkoympäristö, josta löydät lisätietoa siitä, kuinka korjata koulua hiilineutraaliksi. Opas sisältää: - osiosivut teemoista Ruoka, Liike, Infra ja Asenne - syventävää tietoa em. teemoista Taustatieto-oppaasta - lukiokurssin laajuisen Koulun Ilmasto-osaaja -osaamismerkkikokonaisuuden (Tee-se-itse -sivu) - kouluyhteisön Kohti Hiilineutraalia Koulua -osaamismerkkikokonaisuuden (Mutta-yhdessä -sivu) Sivut valmistuvat lukuvuoden 2021-2022 aikana.


Merkki nro. 18 Liikkumisvalintoja

  • Lyhyesti: Millaista ilmastotekoa koulusi tarvitsee kulkemisen osalta ja millaisen sinä haluaisit suunnitella? Valitse huolellisesti muutoskohde ja perehdy sen taustoihin ennen suunnittelua.

  • Tehtävämuoto: tilannekartoitus, reflektointi.

Liikkuminen on teko. Valitse ja kartoita.

Osoita osaamisesi joko vastaamalla kysymyksiin 1–4 TAI liittämällä loppuun tiedosto/linkki tiedostoon, jolla näytät tehtäviä vastaavan osaamisesi.


OSAAMISEN OSOITTAVAT TEHTÄVÄT:

Perehdy tarkemmin Taustaoppaan Johdanto-osioon, erityisesti sivuihin 6–8, sekä selaile Liike-osiota vielä uudelleen. Tee sitten tehtävät pohtien samalla oman koulusi tilannetta. Taustaopas Johdanto: https://koulunkorjausopas.fi/wp-content/uploads/2021/12/Koulun_korjausopas_johdanto.pdf

Esimerkkejä aiheista ja teoista: Lähialueen retkikohteiden tai liikuntapaikkojen kartoitus, musikaali hyvinvoinnista, kannanotto päättäjille kevyenliikenteen väylistä, pyöränhuoltopiste koululle, vuosiohjelma koulumatkan liikkumisen lisäämiseen, taidenäyttely pyörän selästä, koulun pihan suunnittelu, koulumatkan kulkuneuvot -infonäytön suunnittelu, jne.

MUUT TIEDOT:

Merkkihakemuksesi toimitetaan arvioitavaksi koulusi vastuuopettajalle.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lisää tähän linkki tiedostoon, jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lataa tähän tiedosto(t), jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Lue merkkikuvaus ja Osaamisen osoittaminen -kohta ja kirjoita tarvittaessa lisätietoja.
- tai -