Koulun Ilmasto-osaaja: Liikkumisen reunaehdot

Koulun Ilmasto-osaaja: Liikkumisen reunaehdot

logo

Ilmastolukiot

paula.ratava@ouka.fi

Avainsanat:

hiilineutraali, ilmastonmuutos, koulu, koulumatka, lukio, toimintakulttuuri, vähähiilisyys
Merkin saaja osaa arvioida kouluun ulkopuolelta vaikuttavien tahojen ilmastopyrkimyksiä. Tämä osaamismerkki on 6/8-osa Liike-metamerkkiä sekä osa Koulun Ilmasto-osaaja -kokonaisuutta. Merkkiperhe on lukuvuonna 2021-2022 vain pilottilukioiden käytössä. Myöntäjä: Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut Luonut: Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeet, Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Kriteerit:

Merkin saaja

  • Osaa arvioida kouluun ulkopuolelta vaikuttavien tahojen ilmastopyrkimyksiä

Osaamisen osoittaminen:

Merkin saaja osoittaa osaamisensa joko vastaamalla merkkihakemuksen kysymyksiin TAI liittämällä osaamismerkkihakemukseen tiedoston/linkin tiedostoon, jolla näyttää tehtäviä vastaavan osaamisensa.

Osaamismerkkiperhe:

Koulun Ilmasto-osaaja -merkkiperhe on lukiokurssin eli uuden LOPS:n mukaisen opintojakson laajuinen. Se sisältää super-, meta- ja mikromerkkitasot: supermerkki Koulun Ilmasto-osaaja sisältää neljä metamerkkiä Liike, Ruoka, Infra ja Asenne, joista kukin sisältää mikromerkkejä.

Kaikki mikro- ja metamerkit suorittamalla voi hakea Koulun Ilmasto-osaaja -supermerkkiä sekä halutessaan lukiokurssia. Merkkiperhe on luotu Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeissa vuosina 2021-2022. Lukuvuonna 2021-2022 merkit ovat vain pilottilukioiden testattavana ja käytössä muille kouluille sen jälkeen.

Viitekehykset:

Koulun korjausopas

http://www.koulunkorjausopas.fi

Koulun korjausopas on verkkoympäristö, josta löydät lisätietoa siitä, kuinka korjata koulua hiilineutraaliksi. Opas sisältää: - osiosivut teemoista Ruoka, Liike, Infra ja Asenne - syventävää tietoa em. teemoista Taustatieto-oppaasta - lukiokurssin laajuisen Koulun Ilmasto-osaaja -osaamismerkkikokonaisuuden (Tee-se-itse -sivu) - kouluyhteisön Kohti Hiilineutraalia Koulua -osaamismerkkikokonaisuuden (Mutta-yhdessä -sivu) Sivut valmistuvat lukuvuoden 2021-2022 aikana.


Merkki nro 17. Liikkumisen reunaehdot

  • Lyhyesti: Selvitä, mikä ohjaa koulun liikkumisvalintoja koulun ulkopuolelta. Perehdy valitsemaasi kohteeseen ja arvioi sen ilmastopyrkimyksiä koulun henkilökunnan avulla.

  • Tehtävämuoto: selvittäminen, analyysi.

Kuka päättää, millä mennään. Selvitä.

Osoita osaamisesi VALITSEMALLA YKSI kohdista 1–3 TAI liittämällä loppuun tiedosto/linkki tiedostoon, jolla näytät tehtäviä vastaavan osaamisesi.


OSAAMISEN OSOITTAVAT TEHTÄVÄT:

Lue erityisesti Taustaoppaan Liike-osion joukkoliikennettä ja retkiä koskevat kappaleet sivuilla 36–38. Perehdy YHTEEN seuraavista esimerkeistä selvittääksesi, mitkä eri tahot vaikuttavat koulujen liikkumisvalintoihin ja mahdollisuuksiin tehdä muutoksia kohti hiilineutraaliutta. Näiden selvitysten pohjalta voit halutessasi suunnitella koululle muutosprojektin seuraavissa kahdessa osaamismerkissä. Voit palauttaa tekstin avoimeen vastauslaatikkoon tai erillisenä tekstitiedostona. Valitse seuraavista tehtävistä yksi:

MUUT TIEDOT:

Merkkihakemuksesi toimitetaan arvioitavaksi koulusi vastuuopettajalle.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lisää tähän linkki tiedostoon, jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lataa tähän tiedosto(t), jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Lue merkkikuvaus ja Osaamisen osoittaminen -kohta ja kirjoita tarvittaessa lisätietoja.
- tai -