Koulun Ilmasto-osaaja: Muiden koulumatka

Koulun Ilmasto-osaaja: Muiden koulumatka

logo

Ilmastolukiot

paula.ratava@ouka.fi

Avainsanat:

hiilineutraali, ilmastonmuutos, koulu, koulumatka, lukio, toimintakulttuuri, vähähiilisyys
Merkin saaja osaa arvioida liikkumisvalintojen taustatekijöitä. Tämä osaamismerkki on 4/8-osa Liike-metamerkkiä sekä osa Koulun Ilmasto-osaaja -kokonaisuutta. Merkkiperhe on lukuvuonna 2021-2022 vain pilottilukioiden käytössä. Myöntäjä: Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut Luonut: Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeet, Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Kriteerit

Kriteerit:

Merkin saaja

  • Osaa arvioida liikkumisvalintojen taustatekijöitä.

Osaamisen osoittaminen:

Merkin saaja osoittaa osaamisensa joko vastaamalla merkkihakemuksen kysymyksiin TAI liittämällä osaamismerkkihakemukseen tiedoston/linkin tiedostoon, jolla näyttää tehtäviä vastaavan osaamisensa.

Osaamismerkkiperhe:

Koulun Ilmasto-osaaja -merkkiperhe on lukiokurssin eli uuden LOPS:n mukaisen opintojakson laajuinen. Se sisältää super-, meta- ja mikromerkkitasot: supermerkki Koulun Ilmasto-osaaja sisältää neljä metamerkkiä Liike, Ruoka, Infra ja Asenne, joista kukin sisältää mikromerkkejä.

Kaikki mikro- ja metamerkit suorittamalla voi hakea Koulun Ilmasto-osaaja -supermerkkiä sekä halutessaan lukiokurssia. Merkkiperhe on luotu Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeissa vuosina 2021-2022. Lukuvuonna 2021-2022 merkit ovat vain pilottilukioiden testattavana ja käytössä muille kouluille sen jälkeen.

Viitekehykset

Koulun korjausopas

http://www.koulunkorjausopas.fi

Koulun korjausopas on verkkoympäristö, josta löydät lisätietoa siitä, kuinka korjata koulua hiilineutraaliksi. Opas sisältää: - osiosivut teemoista Ruoka, Liike, Infra ja Asenne - syventävää tietoa em. teemoista Taustatieto-oppaasta - lukiokurssin laajuisen Koulun Ilmasto-osaaja -osaamismerkkikokonaisuuden (Tee-se-itse -sivu) - kouluyhteisön Kohti Hiilineutraalia Koulua -osaamismerkkikokonaisuuden (Mutta-yhdessä -sivu) Sivut valmistuvat lukuvuoden 2021-2022 aikana.


Merkki nro 15. Muiden koulumatka

  • Lyhyesti: Millä muut tulevat kouluun ja miksi? Tee koulussasi kysely, jolla selvität opiskelijoiden koulumatkan kulkuneuvovalintoja ja lasket niiden perusteella päästömääriä. Analysoi tuloksia.

  • Tehtävämuoto: Laskeminen, kysely, analyysi.

Koulumatkan monimuotoisuus. Kysy, analysoi ja vertaa.

Osoita osaamisesi joko vastaamalla kysymyksiin 1–3 TAI liittämällä loppuun tiedosto/linkki tiedostoon, jolla näytät tehtäviä vastaavan osaamisesi.


OSAAMISEN OSOITTAVAT TEHTÄVÄT:

Perehdy Taustaoppaan Liike-osioon ja erityisesti sivuihin 27–28 ja 34. Vastaa seuraaviin kysymyksiin joko avoimeen vastauslaatikkoon tai erilliseen Excel-tiedostoon, jonka voit palauttaa tämän lomakkeen lopussa.

1. Miten ikäisesi kulkevat kouluun? Lähetä kysely väh. 10:lle lukiolaiselle ohjausryhmästäsi ja vastaa kyselyyn myös itse. Käytä apunasi mallikyselyä. Tee Forms-kyselylomake tai kopioi kysymykset sähköpostiin ja lähetä kysely esim. opettajasi ja Wilman kautta. Jos tiedät muiden tekevän tätä tehtävää samanaikaisesti, niin pyydä Korjausopas-opettajaa koordinoimaan kyselyä. Huom! Kysy vastaukset nimettömänä. Kyselypohja: https://drive.google.com/drive/folders/1b97GI4Er-B9zhC_qU56enwRhURTz7OAj?usp=sharing Montako vastausta sait?

MUUT TIEDOT:

Merkkihakemuksesi toimitetaan arvioitavaksi koulusi vastuuopettajalle.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lisää tähän linkki tiedostoon, jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lataa tähän tiedosto(t), jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Lue merkkikuvaus ja Osaamisen osoittaminen -kohta ja kirjoita tarvittaessa lisätietoja.
- tai -