Kommunikation och kontakt

Kommunikation och kontakt

Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin.

Creator

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry on vaikuttaja, verkottaja ja vauhdittaja digitaalisen osaamisen kehittämisen ja digitaalisten toimintaprosessien edistämisen alueilla.

Tags:

dataskydd, e-post, e-tjänster, identifiering, integritet, kommunikation, OsuvatTaidot
Den som får kompetensmärket kommunicerar och uträttar ärenden i olika digitala miljöer och förstår hur lämplig den digitala kommunikationen är i olika situationer.

Den som får märket kan

  • identifiera sina rättigheter och sitt ansvar i fråga om utlämnande av egna uppgifter till elektroniska tjänster
  • använda e-tjänster
  • identifiera metoder för stark autentisering
  • skydda sina personliga data och sin integritet
  • identifiera och följa principerna för dataskydd
  • använda e-post och dess basfunktioner

Påvisande av kunnande

Innehavaren av märket har visat sin kompetens med en separat ansökan.

Riksomfattande kompetensteckensystemet

Det riksomfattande kompetensteckensystemet har utvecklats i det ESF-finansierade projektet Osuvat Taidot (2019-2021).


Fyll i den bifogade ansökningsblanketten och svara på frågorna i blanketten.

Om du svarar rätt på frågorna blir du beviljad ett digitalt kompetensmärke (Open badge) för ditt kunnande i Kommunikation och kontakt.


Du har redan genomfört ett eller flera kompetensmärken. 1. Skriv ett e-postmeddelande som börjar med en hälsning. 2. Berätta i meddelandet vad nytt du har lärt dig och vad du skulle vilja lära dig mer om. 3. Lägg till dina kontaktuppgifter i slutet av meddelandet. 4. Lägg till bilagan som är relaterad till kompetensmärkena. 5. Lägg till olli.ohjaaja@organisaatio.fi som mottagare av meddelandet. 6. Lägg till din egen e-postadress som mottagare av dold kopia (BCC). 7. Skicka inte meddelandet utan ta i stället en skärmbild av det. 8. Spara skärmbilden och bifoga den till märkesansökan.
- eller -