Nuorisoseuran Avartti -osallistuja

Nuorisoseuran Avartti -osallistuja

Suomen Nuorisoseurat ry

openbadge@nuorisoseurat.fi

Avainsanat:

Avartti, harrastustoiminta, non-formaalioppiminen, nuorisoseurat, osallisuus
Nuorisoseuran Avartti -osallistuja Laajuus 2 osp. Avartti toiminnan tavoitteena ja toiminta-ajatuksena on auttaa nuoria löytämään omia kykyjä ja voimavaroja sekä tukea nuoren kasvua ja kehitystä kokonaisvaltaisesti, vahvistaa osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä antaa valmiuksia toimia paikallisella ja yhteiskunnallisella tasolla. Avartti toiminta mahdollistaa kokemuksen kautta oppimista ja täydentää nuorten välttämättömiä elämäntaitoja non-formaalin oppimisen avulla. Avartti toiminnan tavoitteena on tunnistaa ja tunnustaa harrastamisen kautta tapahtuvaa oppimista. Avartti on avoin kaikille 14–24-vuotialle. Merkin voi suorittaa osallistumalla Nuorisoseuran järjestämään ohjattuun Avartti-ryhmän toimintaan vähintään kuuden (6) kuukauden ajan.

Kriteerit

Avartti-toimintaa kuuluu neljä osiota, joista yhden kesto on vähintään 6 kk: Vapaaehtoistoiminta (3-6 kk) Taito (3-6kk ) Liikunta (3-6 kk ) Seikkailu / Retki yön yli

Osaamistavoitteet:

 • Saa itseluottamusta ja on tietoinen omista mahdollisuuksistaan
 • Osaa toimia itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä
 • Osaa ottaa vastuuta kanssaihmisistä
 • Osaa toimia yhteiskunnan aktiivisena jäsenenä
 • Kehittää uusia taitoja ja kokeilee rohkeasti uusia asioita
 • Osaa toimia erilaisten ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa ja mahdollisesti solmii uusia ystävyyssuhteita
 • Osaa suunnitella ja toteuttaa retken, seikkailun tai projektin yhdessä muiden kanssa
 • Sitoutuu vähintään lukukauden ajaksi pysyvään harrastustoimintaan
 • Hallitsee ja osaa kehittää omia neuvottelu-, viestintä- ja ongelmanratkaisutaitoja
 • Osaa määritellä itselleen tavoitteita
 • Osaa arvioida omaa kehittymistään
 • Osaa toimia kestävän kehityksen periaatteita noudattaen
 • Osaa toimia turvallisemman tilan periaatteiden mukaan

Myöntäjän suosittelut

logo

Kansalaisfoorumi

info@kansalaisfoorumi.fi

 • Tämä organisaatio on luotettu jäsen verkostossamme

 • Tunnustamme ja luotamme tähän organisaatioon, koska...

 • Jaamme samat arvot tämän organisaation kanssa

 • Teemme yhteistyötä tämän organisaation kanssa

 • Suunnittelemme tai kehitämme yhteistyössä merkkejä tämän organisaation kanssaLiikunta, Taito, Vapaaehtoistoiminta, Seikkailu/ Retki
- tai -