Katsomuskasva(tta)ja


Katsomuskasva(tta)ja

Avainsanat:

kansainvälisyys, kasvaminen, katsomuksessa, katsomuskasvatus, katsomusosaaminen, kehittäminen, ohjausosaaminen, osaamisen, partio, partion, projektiosaaminen, scout, tapahtumajärjestäjä, vuorovaikutusosaaminen
Merkin saaja osaa osoittaa katsomukseen liittyvää oppimistaan ja osaamistaan sekä katsomuksien välisissä dialogikyvyissään kehittymistä.

Merkin saaja:

  1. osaa tarkastella ja pohtia omaa katsomustaan.
  2. osaa rakentaa ja syventää omaa katsomustaan sekä iloita katsomuksestaan.
  3. on osallistut tapahtumaan tai on järjestänyt tapahtuman tai aktiviteetin, joka tukee katsomuksessa kasvamista.
  4. kykenee vuoropuheluun myös erilaisia katsomuksia edustavien ihmisten kanssa ja pyrkii rakentamaan katsomusten välistä vuorovaikutusta, rauhaa ja sovintoa.


OMAN KATSOMUKSEN RAKENTAMINEN

OHJE: Vastaa kysymykseen omin sanoin ja tiiviisti.

OMAN KATSOMUKSEN TOTEUTTAMINEN

OHJE: Tapahtuma voi olla partion iltahartaus, uskonnollisen yhteisön kokoontuminen, keskustelutilaisuus, paneelikeskustelu, erätaukokeskustelu tms. Voit kertoa tapahtumasta ja siitä mitä siitä jäi sinulle käteen.

VUOROVAIKUTUS- JA DIALOGIOSAAMINEN ERILAISTEN IHMISTEN KESKEN

OHJE: Kerro omin sanoin.
OHJE: kerro, miten toteutustavan valinnassa oli huomioitu tilanteen tavoite, ikäryhmä, toteutuspaikka, menetelmät yms.
Voit lisätä tähän liitteitä, jotka osoittavat osaamistasi. Liite voi olla kuva-, video- tai tekstitiedosto.
Voit lisätä tähän liitteitä, jotka osoittavat osaamistasi. Liite voi olla kuva-, video- tai tekstitiedosto.
Voit lisätä tähän liitteitä, jotka osoittavat osaamistasi. Liite voi olla kuva-, video- tai tekstitiedosto.
Myöhemmin haluamme tutkia osaamismerkkien käyttöä sekä miten niitä on hyödynnetty esimerkiksi vapaaehtoistyön tunnistamisessa ja tunnustamisessa sekä työtehtäviin hakemisessa. Toivomme, että saamme ottaa sinuun yhteyttä myöhemmin. Kiitos etukäteen!
- tai -