Searching and evaluating information

Searching and evaluating information

Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin.

Creator

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry on vaikuttaja, verkottaja ja vauhdittaja digitaalisen osaamisen kehittämisen ja digitaalisten toimintaprosessien edistämisen alueilla.

Tags:

CompetitiveSkills, copyright, evaluation, keywords, searchengines
The recipient of this badge is able to search for information in digital environments, evaluate the reliability of the information and take copyright into account.

The recipient of the badge can

  • search for information in digital environments (keywords, search engines)
  • search for information in different formats (text, image, video)
  • evaluate the reliability of digital content
  • recognise how copyright is related to information and information sharing

Demonstration of competence

The recipient of this badge demonstrated their competence in a separate application form.

Nationwide open badge constellation

The nationwide open badge constellation has been developed in the Competitive Skills project (Osuvat Taidot, from 2019 to 2021) funded by the European Social Fund.


Complete the attached application form and answer the questions in the form.

If you answer the questions correctly, you will be awarded an Open Badge for Searching and evaluating information.


- or -