Koulun Ilmasto-osaaja: Liike

Koulun Ilmasto-osaaja: Liike

logo

Ilmastolukiot

paula.ratava@ouka.fi

Avainsanat:

hiilijalanjälki, hiilineutraali, ilmastonmuutos, koulu, koululiikkuminen, lukio, vähähiilisyys
Merkin saaja ymmärtää koululiikkumisen merkityksen ilmastonmuutoksen hillinnässä: koulumatkat, retket ja kuljetukset. Hän osaa myös arvioida, suunnitella ja toteuttaa tarvittavia muutoksia hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Merkki on Koulun Ilmasto-osaaja -merkkiperheen yksi neljästä metamerkistä, jota voi hakea suoritettuaan 8 Liike-osion mikromerkkiä. Myöntäjä: Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut Luonut: Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeet, Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Kriteerit

Kriteerit:

Merkin saaja

  • Tunnistaa kouluun liittyvän liikkumisen merkittävimmät päästölähteet sekä niiden mittakaavan
  • Osaa vertailla nykyhetken koulumatkaa menneeseen ja tulevaan
  • Osaa arvioida koulumatkan ja -retkien eri kulkutapojen päästöjä
  • Osaa arvioida liikkumisvalintojen taustatekijöitä
  • Osaa arvioida kouluretkien merkitystä päästövähennyksissä
  • Osaa arvioida kouluun ulkopuolelta vaikuttavien tahojen ilmastopyrkimyksiä
  • Osaa innovoida itseä, koulua ja ilmastoa hyödyttäviä ratkaisuehdotuksia
  • Osaa laatia suunnitelman koululiikkumisen päästöihin vaikuttavasta ilmastoteosta

Osaamisen osoittaminen:

Merkin saaja osoittaa osaamisensa joko vastaamalla merkkihakemuksen kysymyksiin TAI liittämällä osaamismerkkihakemukseen tiedoston/linkin tiedostoon, jolla näyttää tehtäviä vastaavan osaamisensa.

Osaamismerkkiperhe:

Koulun Ilmasto-osaaja -merkkiperhe on lukiokurssin eli uuden LOPS:n mukaisen opintojakson laajuinen. Se sisältää super-, meta- ja mikromerkkitasot: supermerkki Koulun Ilmasto-osaaja sisältää neljä metamerkkiä Liike, Ruoka, Infra ja Asenne, joista kukin sisältää mikromerkkejä.

Kaikki mikro- ja metamerkit suorittamalla voi hakea Koulun Ilmasto-osaaja -supermerkkiä sekä halutessaan lukiokurssia. Merkkiperhe on luotu Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeissa vuosina 2021-2022. Lukuvuonna 2021-2022 merkit ovat vain pilottilukioiden testattavana ja käytössä muille kouluille sen jälkeen.

Viitekehykset

Koulun korjausopas

http://www.koulunkorjausopas.fi

Koulun korjausopas on verkkoympäristö, josta löydät lisätietoa siitä, kuinka korjata koulua hiilineutraaliksi. Opas sisältää: - osiosivut teemoista Ruoka, Liike, Infra ja Asenne - syventävää tietoa em. teemoista Taustatieto-oppaasta - lukiokurssin laajuisen Koulun Ilmasto-osaaja -osaamismerkkikokonaisuuden (Tee-se-itse -sivu) - kouluyhteisön Kohti Hiilineutraalia Koulua -osaamismerkkikokonaisuuden (Mutta-yhdessä -sivu) Sivut valmistuvat lukuvuoden 2021-2022 aikana.


Merkki nro 20: Liike-metamerkki

  • Lyhyesti: Miten koululiikkumista voisi muuttaa? Tässä tehtävässä tiivistät koko Liike-osion havaintojasi koulusi ja oman roolisi osalta.
  • Tehtävämuoto: Reflektointi, laskurin testaus

Osoita osaamisesi vastaamalla kysymyksiin 1-3 TAI liittämällä loppuun tiedosto/linkki tiedostoon, jolla näytät tehtäviä vastaavan osaamisesi.


OSAAMISEN OSOITTAVAT TEHTÄVÄT:

Mikäli et voi käyttää laskuria, laske Taustaoppaan tietojen avulla muutama esimerkki eri valintojen vaikutuksista päästöihin niin omien kuin kaikkien lukiolaisten päästöjen osalta. Mikäli laskurituloksesi on jo paras mahdollinen, testaa eri vastausvaihtoehtojen päästömääriä eri kulkuneuvojen osalta.

MUUT TIEDOT:

Merkkihakemuksesi toimitetaan arvioitavaksi koulusi vastuuopettajalle.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lisää tähän linkki tiedostoon, jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lataa tähän tiedosto(t), jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Lue merkkikuvaus ja Osaamisen osoittaminen -kohta ja kirjoita tarvittaessa lisätietoja.
- tai -