Tempoa Tenaviin ohjaaja

Tempoa Tenaviin ohjaaja

Suomen Nuorisoseurat ry

openbadge@nuorisoseurat.fi

Avainsanat:

aikuinen-lapsitoiminta, aktiivisuus, mielikuvitus, nuorisoseurat, ohjaaja, osallisuus, toiminta, verkostoituminen
Tempoa tenaviin ohjaaja Laajuus: 1 osp Koulutuksen ja digitaalisen osaamismerkin kuvaus: Tempoa Tenaviin - musiikkiliikuntatoiminta on Nuorisoseurajärjestön oma toimintamuoto pienille lapsille yhdessä aikuisen kanssa. Koulutuksen tarkoituksena on antaa ohjaajaksi aikovalle hyvä pohjatuntemus pienen lapsen kehityksestä, lapsen ja aikuisen vuorovaikutuksen tukemisesta ja vahvistamisesta sekä aikuinen-lapsiryhmän ohjaamisesta sekä aineistoa tuntisuunnitelmien tekoon. Koulutuksen aikana pohditaan myös toiminnan käynnistämistä ja kehittämistä, sekä harrastajien sitouttamista nuorisoseuratoimintaan. Koulutuksen sisällölliset tavoitteet jakautuvat kolmeen osaan: • ohjaajan perustiedot- ja taidot • toiminnalliset harjoitteet • Nuorisoseuratietous Nuorisoseurajärjestön toiminta-ajatuksen mukaan kasvatus- ja harrastustoiminta edistää lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua sekä aktiivista ja vastuullista kansalaisuutta. Eri-ikäisten yhdessä toimiminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta sekä lisää hyvinvointia. Tempoa tenaviin ohjaaja tuntee Nuorisoseurajärjestön arvot: osallisuus, yhteisöllisyys, moninaisuus ja yhdenvertaisuus sekä toiminta-ajatuksen. Koulutukseen kuuluu ohjaamistilanteen harjoittelu Merkin saa käytyään Tempoa tenaviin ohjaajakoulutuksen

Kriteerit

Merkin suorittaja

 • Osaa tukea pienen lapsen motorista ja sosiaalista kehitystä

 • Osaa opettaa ja luoda oppimistilanteita aikuinen-lapsi toiminnassa

 • Osaa toimia kasvatuksellisesti, vertaistukena ja tukea aikuinen-lapsi ryhmän rooleja

 • Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida aikuinen-lapsi ryhmän toimintaa

 • Toimii turvallisena aikuisena ja ohjaajana ryhmässä

 • Kehittää omaa osaamistaan

 • Osaa ohjata erilaisia leikkejä, lauluja ja loruja aikuinen-lapsi ryhmälle

 • Osaa luo erilaisia teemoja tuntien sisällöiksi

 • Käyttää kuvia tuntien sisällön ja toiminnanohjauksen tukemisessa

 • Osaa ohjata ja valita ryhmälle sopivia leikkejä

 • Osaa järjestää Tempoa Tenaviin –ryhmien toimintaa

 • Osaa käynnistää ja markkinoida Tempoa Tenaviin ryhmiä

 • Osaa kertoa aikuinen-lapsi ryhmien osallistujille nuorisoseuratoiminnasta

 • Toteuttaa toimintaa nuorisososeurojen arvojen, osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus sekä kasvatusnäkemyksen pohjalta

 • Toimii ohjaajana tunnistaen itsensä osaksi nuorisoseurajärjestöä

Myöntäjän suosittelut

logo

Kansalaisfoorumi

info@kansalaisfoorumi.fi

 • Tämä organisaatio on luotettu jäsen verkostossamme

 • Tunnustamme ja luotamme tähän organisaatioon, koska...

 • Jaamme samat arvot tämän organisaation kanssa

 • Teemme yhteistyötä tämän organisaation kanssa

 • Suunnittelemme tai kehitämme yhteistyössä merkkejä tämän organisaation kanssa- tai -