Koulun Ilmasto-osaaja: Koulu systeeminä

Koulun Ilmasto-osaaja: Koulu systeeminä

logo

Ilmastolukiot

paula.ratava@ouka.fi

Avainsanat:

hiilineutraali, ilmastonmuutos, koulu, lukio, muutos, systeeminen, vähähiilisyys
Merkin saaja on perehtynyt kouluun osana systeemistä muutosta. Tämä osallistumismerkki on toinen kahdesta johdattelevasta merkistä Koulun Ilmasto-osaaja -kokonaisuudessa ennen varsinaisia osaamismerkkejä. Merkkiperhe on lukuvuonna 2021-2022 vain pilottilukioiden käytössä. Myöntäjä: Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut Luonut: Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeet, Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Kriteerit:

Merkin saaja

  • tutustuu kouluun osana systeemistä muutosta.

Osaamisen osoittaminen:

Merkin saaja on osoittanut osallistumisensa joko arvioiduilla ja hyväksytyillä merkkihakemuksen tehtävillä tai tiedoston/linkin tiedostoon kautta, jossa on osallistumisen osoittavat tehtävät.

Osaamismerkkiperhe:

Koulun Ilmasto-osaaja -merkkiperhe on lukiokurssin eli uuden LOPS:n mukaisen opintojakson laajuinen. Se sisältää super-, meta- ja mikromerkkitasot: supermerkki Koulun Ilmasto-osaaja sisältää neljä metamerkkiä Liike, Ruoka, Infra ja Asenne, joista kukin sisältää mikromerkkejä. Kaikki merkit suorittamalla voi saada Koulun Ilmasto-osaaja -supermerkin sekä lukiokurssin. Merkkiperhe on luotu Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeissa vuosina 2020-2022 ja merkit ovat testattavana lukuvuoden 2021-2022 pilottilukioissa ennen valtakunnallista käyttöönottoa.

Viitekehykset:

Koulun korjausopas

http://www.koulunkorjausopas.fi

Koulun korjausopas on verkkoympäristö, josta löydät lisätietoa siitä, kuinka korjata koulua hiilineutraaliksi. Opas sisältää: - osiosivut teemoista Ruoka, Liike, Infra ja Asenne - syventävää tietoa em. teemoista Taustatieto-oppaasta - lukiokurssin laajuisen Koulun Ilmasto-osaaja -osaamismerkkikokonaisuuden (Tee-se-itse -sivu) - kouluyhteisön Kohti Hiilineutraalia Koulua -osaamismerkkikokonaisuuden (Mutta-yhdessä -sivu) Sivut valmistuvat lukuvuoden 2021-2022 aikana.


Merkki nro 2: Koulu systeeminä

Lyhyesti: Mitä systeeminen muutos tarkoittaa koulun tasolla? Perehdy systeemiseen muutokseen ja pohdi koulun merkitystä muutoksessa.

Tehtävämuoto: Tekstin lukeminen.

Lue ja tutustu.

Vastaa kysymykseen 1 TAI liitä osaamismerkkihakemukseen tiedosto/linkki tiedostoon, jolla näytät tehtävää vastaavat tiedot.


Perehdy Taustaoppaan lukuun 2 Johdanto sivuilta 3-9 ja täytä sitten oheinen lomake. Taustaopas Johdanto: https://koulunkorjausopas.fi/wp-content/uploads/2021/12/Koulun_korjausopas_johdanto.pdf

Merkkihakemuksesi toimitetaan arvioitavaksi koulusi vastuuopettajalle.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lataa tähän tiedosto(t), jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lisää tähän linkki tiedostoon, jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Lue merkkikuvaus ja Osaamisen osoittaminen -kohta ja kirjoita tarvittaessa lisätietoja.
- tai -