Koulun Ilmasto-osaaja: Ruoka

Koulun Ilmasto-osaaja: Ruoka

logo

Ilmastolukiot

paula.ratava@ouka.fi

Avainsanat:

hiilijalanjälki, hiilineutraali, ilmastonmuutos, koulu, kouluruokailu, lukio, päästövähennys, vähähiilisyys
Merkin saaja tunnistaa kouluruokailun päästölähteiden mittakaavan ja merkityksen ilmastonmuutoksen hillinnässä. Hän osaa myös arvioida ja suunnitella tarvittavia muutoksia hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Merkki on Koulun Ilmasto-osaaja -merkkiperheen yksi neljästä metamerkistä, jota voi hakea suoritettuaan 8 Ruoka-osion mikromerkkiä. Myöntäjä: Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut Luonut: Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeet, Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Kriteerit

Kriteerit:

Merkin saaja

  • Tunnistaa ruokajärjestelmän ja kouluruokailun merkittävimmät päästölähteet sekä niiden mittakaavan
  • Osaa visioida ruokamurroksen mahdollisuuksia omalla koulullaan
  • Osaa arvioida ateriakokonaisuuksien päästöjä
  • Osaa arvioida koulun ruokakulttuuria ilmastovaikutusten osalta
  • Osaa arvioida koulunsa ruokailusta aiheutuvia päästöjä ja päästövähennysten merkitystä.
  • Osaa tarkastella kouluruokailua monipuolisesti eri näkökulmista.
  • Osaa innovoida ilmastoa, koulua ja itseä hyödyttäviä ratkaisuehdotuksia
  • Osaa laatia suunnitelman kouluruokailun päästöihin vaikuttavasta ilmastoteosta

Osaamisen osoittaminen:

Merkin saaja on osoittanut osaamisensa joko arvioiduilla ja hyväksytyillä merkkihakemuksen tehtävillä tai tiedoston/linkin tiedostoon kautta, jossa on osaamisen osoittavat tehtävät.

Osaamismerkkiperhe:

Koulun Ilmasto-osaaja -merkkiperhe on lukiokurssin eli uuden LOPS:n mukaisen opintojakson laajuinen. Se sisältää super-, meta- ja mikromerkkitasot: supermerkki Koulun Ilmasto-osaaja sisältää neljä metamerkkiä Liike, Ruoka, Infra ja Asenne, joista kukin sisältää mikromerkkejä.

Kaikki mikro- ja metamerkit suorittamalla voi hakea Koulun Ilmasto-osaaja -supermerkkiä sekä halutessaan lukiokurssia. Merkkiperhe on luotu Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeissa vuosina 2021-2022. Lukuvuonna 2021-2022 merkit ovat vain pilottilukioiden testattavana ja käytössä muille kouluille sen jälkeen.

Viitekehykset

Koulun korjausopas

http://www.koulunkorjausopas.fi

Koulun korjausopas on verkkoympäristö, josta löydät lisätietoa siitä, kuinka korjata koulua hiilineutraaliksi. Opas sisältää: - osiosivut teemoista Ruoka, Liike, Infra ja Asenne - syventävää tietoa em. teemoista Taustatieto-oppaasta - lukiokurssin laajuisen Koulun Ilmasto-osaaja -osaamismerkkikokonaisuuden (Tee-se-itse -sivu) - kouluyhteisön Kohti Hiilineutraalia Koulua -osaamismerkkikokonaisuuden (Mutta-yhdessä -sivu) Sivut valmistuvat lukuvuoden 2021-2022 aikana.


Merkki nro 11: Ruoka-metamerkki

  • Lyhyesti: Miten kouluruokailua voisi muuttaa? Tässä tehtävässä tiivistät koko Ruoka-osion havaintojasi koulusi ja oman roolisi osalta.
  • Tehtävämuoto: Reflektointi, laskurin testaus

Osoita osaamisesi vastaamalla kysymyksiin 1-3 TAI liittämällä loppuun tiedosto/linkki tiedostoon, jolla näytät tehtäviä vastaavan osaamisesi.


OSAAMISEN OSOITTAVAT TEHTÄVÄT:

Mikäli et voi käyttää laskuria, laske Taustaoppaan tietojen avulla muutama esimerkki eri valintojen vaikutuksista päästöihin niin omien kuin kaikkien lukiolaisten päästöjen osalta. Mikäli laskurituloksesi on jo paras mahdollinen, testaa eri vastausvaihtoehtojen päästömääriä liha-/kasvisruoan ja hävikin osalta.

MUUT TIEDOT:

Merkkihakemuksesi toimitetaan arvioitavaksi koulusi vastuuopettajalle.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lisää tähän linkki tiedostoon, jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lataa tähän tiedosto(t), jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Lue merkkikuvaus ja Osaamisen osoittaminen -kohta ja kirjoita tarvittaessa lisätietoja.
- tai -