Koulun Ilmasto-osaaja: Ruokavalintoja

Koulun Ilmasto-osaaja: Ruokavalintoja

logo

Ilmastolukiot

paula.ratava@ouka.fi

Avainsanat:

hiilineutraali, ilmastonmuutos, ilmastoteko, koulu, kouluruokailu, lukio, vähähiilisyys
Merkin saaja osaa innovoida ilmastoa, koulua ja itseä hyödyttäviä ratkaisuehdotuksia. Tämä osaamismerkki on 7/8-osa Ruoka-metamerkkiä sekä osa Koulun Ilmasto-osaaja -kokonaisuutta. Merkkiperhe on lukuvuonna 2021-2022 vain pilottilukioiden käytössä. Myöntäjä: Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut Luonut: Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeet, Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Kriteerit

Kriteerit:

Merkin saaja

  • osaa innovoida ilmastoa, koulua ja itseä hyödyttäviä ratkaisuehdotuksia

Osaamisen osoittaminen:

Merkin saaja osoittaa osaamisensa joko vastaamalla merkkihakemuksen kysymyksiin TAI liittämällä osaamismerkkihakemukseen tiedoston/linkin tiedostoon, jolla näyttää tehtäviä vastaavan osaamisensa.

Osaamismerkkiperhe:

Koulun Ilmasto-osaaja -merkkiperhe on lukiokurssin eli uuden LOPS:n mukaisen opintojakson laajuinen. Se sisältää super-, meta- ja mikromerkkitasot: supermerkki Koulun Ilmasto-osaaja sisältää neljä metamerkkiä Liike, Ruoka, Infra ja Asenne, joista kukin sisältää mikromerkkejä.

Kaikki mikro- ja metamerkit suorittamalla voi hakea Koulun Ilmasto-osaaja -supermerkkiä sekä halutessaan lukiokurssia. Merkkiperhe on luotu Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeissa vuosina 2021-2022. Lukuvuonna 2021-2022 merkit ovat vain pilottilukioiden testattavana ja käytössä muille kouluille sen jälkeen.

Viitekehykset

Koulun korjausopas

http://www.koulunkorjausopas.fi

Koulun korjausopas on verkkoympäristö, josta löydät lisätietoa siitä, kuinka korjata koulua hiilineutraaliksi. Opas sisältää: - osiosivut teemoista Ruoka, Liike, Infra ja Asenne - syventävää tietoa em. teemoista Taustatieto-oppaasta - lukiokurssin laajuisen Koulun Ilmasto-osaaja -osaamismerkkikokonaisuuden (Tee-se-itse -sivu) - kouluyhteisön Kohti Hiilineutraalia Koulua -osaamismerkkikokonaisuuden (Mutta-yhdessä -sivu) Sivut valmistuvat lukuvuoden 2021-2022 aikana.


Merkki nro 9: Ruokavalintoja

  • Lyhyesti: Kuinka teidän koulunne ruokailua voisi kehittää ilmastoystävällisempään suuntaan? Tässä tehtävässä pohdit, miten koulusi ruokapalveluita kannattaisi kehittää ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.
  • Tehtävämuoto: Tilannekartoitus, reflektointi

Kartoita hyvä ilmastoteko.

Osoita osaamisesi tekemällä kohdat 1-4 TAI liittämällä loppuun tiedosto/linkki tiedostoon, jolla näytät tehtäviä vastaavan osaamisesi.


OSAAMISEN OSOITTAVAT TEHTÄVÄT: Perehdy tarkemmin Taustaoppaan Johdanto-osioon, erityisesti sivuihin 6–8, sekä selaile Ruoka-osiota vielä uudelleen. Tee sitten tehtävät pohtien samalla oman koulusi tilannetta. Taustaopas Johdanto:https://koulunkorjausopas.fi/wp-content/uploads/2021/12/Koulun_korjausopas_johdanto.pdf Taustaopas Ruoka: https://koulunkorjausopas.fi/wp-content/uploads/2021/12/Koulun_korjausopas_ruoka.pdf Löydät valmiita projektivinkkejä myös täältä: https://www.ilmastonmuutoslukioihin.fi/koulunkorjausopas/opiskelijalle-ruokatehtavia/

Esimerkkejä aiheista ja teoista: - Aiheita: kauramaitotuki, kasvisruokatuki, palkinto hävikin vähentämisestä, ilmastotuunattu viikkomenu, uudet ilmastoreseptit, linjaston uudelleen järjestely, uusi ruoantuotantotapa koululle (ks. merkki nro 4 Ruokavisioita), uusi yhteistyötaho jne. - Toteutustapoja: kuntalaisaloite, yhteydenotto ruokalaan, koulun johtoon tai kunnan päättäviin tahoihin, kysely opiskelijoille/lähiseudun viljelijöille jne., somejulkaisu/-kampanja, keskustelutilaisuus, koulutuspäivä, vanhempainiltaan esitys, lyhytelokuva, taidenäyttely, sovellus, tekninen ratkaisu jne.

MUUT TIEDOT:

Merkkihakemuksesi toimitetaan arvioitavaksi koulusi vastuuopettajalle.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lisää tähän linkki tiedostoon, jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lataa tähän tiedosto(t), jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Lue merkkikuvaus ja Osaamisen osoittaminen -kohta ja kirjoita tarvittaessa lisätietoja.
- tai -