Koulun Ilmasto-osaaja: Ruokailun avainluvut

Koulun Ilmasto-osaaja: Ruokailun avainluvut

logo

Ilmastolukiot

paula.ratava@ouka.fi

Avainsanat:

hiilijalanjälki, hiilineutraali, ilmastonmuutos, koulu, kouluruokailu, lukio, päästövähennys, vähähiilisyys
Merkin saaja osaa arvioida koulunsa ruokailusta aiheutuvia päästöjä ja päästövähennysten merkitystä. Tämä osaamismerkki on 5/8-osa Ruoka-metamerkkiä sekä osa Koulun Ilmasto-osaaja -kokonaisuutta. Merkkiperhe on lukuvuonna 2021-2022 vain pilottilukioiden käytössä. Myöntäjä: Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut Luonut: Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeet, Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Kriteerit

Kriteerit:

Merkin saaja

  • osaa arvioida koulunsa ruokailusta aiheutuvia päästöjä ja päästövähennysten merkitystä.

Osaamisen osoittaminen:

Merkin saaja osoittaa osaamisensa joko vastaamalla merkkihakemuksen kysymyksiin TAI liittämällä osaamismerkkihakemukseen tiedoston/linkin tiedostoon, jolla näyttää tehtäviä vastaavan osaamisensa.

Osaamismerkkiperhe:

Koulun Ilmasto-osaaja -merkkiperhe on lukiokurssin eli uuden LOPS:n mukaisen opintojakson laajuinen. Se sisältää super-, meta- ja mikromerkkitasot: supermerkki Koulun Ilmasto-osaaja sisältää neljä metamerkkiä Liike, Ruoka, Infra ja Asenne, joista kukin sisältää mikromerkkejä. Kaikki mikro- ja metamerkit suorittamalla voi hakea Koulun Ilmasto-osaaja -supermerkkiä sekä halutessaan lukiokurssia. Merkkiperhe on luotu Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeissa vuosina 2020-2022. Lukuvuonna 2021-2022 merkit ovat vain pilottilukioiden testattavana ja käytössä muille kouluille sen jälkeen.

Viitekehykset

Koulun korjausopas

http://www.koulunkorjausopas.fi

Koulun korjausopas on verkkoympäristö, josta löydät lisätietoa siitä, kuinka korjata koulua hiilineutraaliksi. Opas sisältää: - osiosivut teemoista Ruoka, Liike, Infra ja Asenne - syventävää tietoa em. teemoista Taustatieto-oppaasta - lukiokurssin laajuisen Koulun Ilmasto-osaaja -osaamismerkkikokonaisuuden (Tee-se-itse -sivu) - kouluyhteisön Kohti Hiilineutraalia Koulua -osaamismerkkikokonaisuuden (Mutta-yhdessä -sivu) Sivut valmistuvat lukuvuoden 2021-2022 aikana.


Merkki nro 7: Ruokailun avainluvut

  • Lyhyesti: Kuinka suuret päästöt tulevat koko viikon kouluruoista? Kuinka suuri merkitys kasvisruoan ja hävikin määrien muutoksilla on hiilijalanjälkeen? Tässä tehtävässä selvität keskiarvon viikon kouluruoan hiilijalanjäljestä sekä arvioit vähennysten merkitystä.
  • Tehtävämuoto: Tutkiminen, analyysi

Selvitä hiilijalanjälki ja pohdi tuloksia.

Osoita osaamisesi vastaamalla kysymyksiin 1-7 TAI liittämällä loppuun tiedosto/linkki tiedostoon, jolla näytät tehtäviä vastaavan osaamisesi.


OSAAMISEN OSOITTAVAT TEHTÄVÄT:

Perehdy erityisesti Taustaoppaan kappaleeseen Hiilijalanjäljen laskeminen on mahdollista sivuilla 16–17. Taustaopas Ruoka: https://koulunkorjausopas.fi/wp-content/uploads/2021/12/Koulun_korjausopas_ruoka.pdf Laske koulusi viikon lounaiden hiilijalanjälki ja mahdollisuus päästövähennyksiin Turun ruokapalveluiden ja Suomen ympäristökeskuksen tuottamaan hiilijalanjälkilaskurin avulla. Koska keittiön energiankulutuksen ja kuljetuksen päästöjen osuus ruokapalvelun päästöistä on pieni, käytetään niiden kohdalla valmiita oletuksia ja perehdytään tässä kasvisruoan ja hävikin määrään tarkemmin. Voit halutessasi perehtyä laskurin taustoihin tästä uutisesta: https://www.turku.fi/uutinen/2019-09-06_koulu-ja-paivakotiruokailun-hiilidioksidipaastoja-voidaan-vahentaa-merkittavasti KUVAOHJE alla oleviin numeroituihin kohtiin täällä: https://drive.google.com/drive/folders/1b97GI4Er-B9zhC_qU56enwRhURTz7OAj Eteneminen vaihe vaiheelta: 1. Avaa laskuri ja välilehti Laskuri: http://www.turku.fi/ruokapalvelut/laskuri Tallenna tiedosto itsellesi eri nimellä. 2. Lisää laskuritiedostoon edellisessä tehtävässä selvittämäsi asiat: - Koulusi ruokailijoiden määrä (Laskuri-välilehden yläosaan) - Kasvisruoan osuus tarjotusta ruoasta ja hävikkiin päätyvän ruoan osuus (vetopalkki alempana sivulla). Jos hävikkiä ei koulussasi mitata, käytä Suomen koulujen keskiarvoa (20 %). 3. Vertaa oletusarvoja ja oman koulusi tilannetta: - Vetovalikon alla näet pylväsdiagrammin, jossa on sekä vertailun lähtötilanne, eli oletusarvoihin perustuvan hiilijalanjälki, että oman koulusi ruokaan liittyvän hiilijalanjälki. Ympyrädiagrammista näet vielä päästöjen jakauman. - Paljonko on ruoan osuus päästöistä? Entä hävikin?

Voit ottaa taulukosta kuvan tai ladata sen taulukkona.
Voit ottaa taulukosta kuvan tai ladata sen taulukkona.

MUUT TIEDOT:

Merkkihakemuksesi toimitetaan arvioitavaksi koulusi vastuuopettajalle.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lisää tähän linkki tiedostoon, jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lataa tähän tiedosto(t), jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Lue merkkikuvaus ja Osaamisen osoittaminen -kohta ja kirjoita tarvittaessa lisätietoja.
- tai -