Koulun Ilmasto-osaaja: Linjaston ja listan vietävänä

Koulun Ilmasto-osaaja: Linjaston ja listan vietävänä

logo

Ilmastolukiot

paula.ratava@ouka.fi

Avainsanat:

hiilineutraali, ilmastonmuutos, koulu, kouluruokailu, lukio, toimintakulttuuri, vähähiilisyys
Merkin saaja osaa arvioida koulun ruokakulttuuria ilmastovaikutusten osalta. Tämä osaamismerkki on 4/8-osa Ruoka-metamerkkiä sekä osa Koulun Ilmasto-osaaja -kokonaisuutta. Merkkiperhe on lukuvuonna 2021-2022 vain pilottilukioiden käytössä. Myöntäjä: Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut Luonut: Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeet, Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Kriteerit

Kriteerit:

Merkin saaja

  • osaa arvioida koulun ruokakulttuuria ilmastovaikutusten osalta.

Osaamisen osoittaminen:

Merkin saaja osoittaa osaamisensa joko vastaamalla merkkihakemuksen kysymyksiin TAI liittämällä osaamismerkkihakemukseen tiedoston/linkin tiedostoon, jolla näyttää tehtäviä vastaavan osaamisensa.

Osaamismerkkiperhe:

Koulun Ilmasto-osaaja -merkkiperhe on lukiokurssin eli uuden LOPS:n mukaisen opintojakson laajuinen. Se sisältää super-, meta- ja mikromerkkitasot: supermerkki Koulun Ilmasto-osaaja sisältää neljä metamerkkiä Liike, Ruoka, Infra ja Asenne, joista kukin sisältää mikromerkkejä. Kaikki mikro- ja metamerkit suorittamalla voi hakea Koulun Ilmasto-osaaja -supermerkkiä sekä halutessaan lukiokurssia. Merkkiperhe on luotu Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeissa vuosina 2020-2022. Lukuvuonna 2021-2022 merkit ovat vain pilottilukioiden testattavana ja käytössä muille kouluille sen jälkeen.

Viitekehykset

Koulun korjausopas

http://www.koulunkorjausopas.fi

Koulun korjausopas on verkkoympäristö, josta löydät lisätietoa siitä, kuinka korjata koulua hiilineutraaliksi. Opas sisältää: - osiosivut teemoista Ruoka, Liike, Infra ja Asenne - syventävää tietoa em. teemoista Taustatieto-oppaasta - lukiokurssin laajuisen Koulun Ilmasto-osaaja -osaamismerkkikokonaisuuden (Tee-se-itse -sivu) - kouluyhteisön Kohti Hiilineutraalia Koulua -osaamismerkkikokonaisuuden (Mutta-yhdessä -sivu) Sivut valmistuvat lukuvuoden 2021-2022 aikana.


Merkki nro 6: Linjaston ja listan vietävänä

  • Lyhyesti: Sisältääkö ruokalista ilmastovalintoja? Ohjaako ruokalan rakenne syömistä? Tässä tehtävässä kartoitat erilaisten ruoka-aineiden määriä ruokalistassa, hävikin määrää sekä ruokailutilan järjestelyjä.
  • Tehtävämuoto: Kartoitus, analyysi

Tee kartoitus ja vastaa kysymyksiin.

Osoita osaamisesi vastaamalla kysymyksiin 1-2 tai palauttamalla tekstisi liitetiedostona tai linkkinä tiedostoon.


OSAAMISEN OSOITTAVAT TEHTÄVÄT:

Perehdy erityisesti Taustaoppaan kappaleisiin Kehitetään ilmastoystävällinen ruokalista ja Vältetään hävikkiä sivulla 19. Taustaopas Ruoka: https://koulunkorjausopas.fi/wp-content/uploads/2021/12/Koulun_korjausopas_ruoka.pdf 1. Pohdi koulunne ruokailua ja mene tarvittaessa paikan päälle tarkkailemaan, kuinka kasvisruoka ja hävikki on huomioitu. Käytä apunasi seuraavia kysymyksiä.

2. Perehdy koulusi ruokalistoihin neljän viikon ajalta tai kysy suoraan keittiöltä.

MUUT TIEDOT:

Merkkihakemuksesi toimitetaan arvioitavaksi koulusi vastuuopettajalle.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lisää tähän linkki tiedostoon, jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lataa tähän tiedosto(t), jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Lue merkkikuvaus ja Osaamisen osoittaminen -kohta ja kirjoita tarvittaessa lisätietoja.
- tai -