Koulun Ilmasto-osaaja: Lounaan hiilijalanjälki

Koulun Ilmasto-osaaja: Lounaan hiilijalanjälki

logo

Ilmastolukiot

paula.ratava@ouka.fi

Avainsanat:

hiilijalanjälki, hiilineutraali, ilmastonmuutos, koulu, kouluruokailu, lukio, vähähiilisyys
Merkin saaja osaa arvioida ateriakokonaisuuksien päästöjä. Tämä osaamismerkki on 3/8-osa Ruoka-metamerkkiä sekä osa Koulun Ilmasto-osaaja -kokonaisuutta. Merkkiperhe on lukuvuonna 2021-2022 vain pilottilukioiden käytössä. Myöntäjä: Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut Luonut: Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeet, Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Kriteerit:

Merkin saaja

  • osaa arvioida ateriakokonaisuuksien päästöjä.

Osaamisen osoittaminen:

Merkin saaja osoittaa osaamisensa joko vastaamalla merkkihakemuksen kysymyksiin TAI liittämällä osaamismerkkihakemukseen tiedoston/linkin tiedostoon, jolla näyttää tehtäviä vastaavan osaamisensa.

Osaamismerkkiperhe:

Koulun Ilmasto-osaaja -merkkiperhe on lukiokurssin eli uuden LOPS:n mukaisen opintojakson laajuinen. Se sisältää super-, meta- ja mikromerkkitasot: supermerkki Koulun Ilmasto-osaaja sisältää neljä metamerkkiä Liike, Ruoka, Infra ja Asenne, joista kukin sisältää mikromerkkejä. Kaikki mikro- ja metamerkit suorittamalla voi hakea Koulun Ilmasto-osaaja -supermerkkiä sekä halutessaan lukiokurssia. Merkkiperhe on luotu Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeissa vuosina 2020-2022. Lukuvuonna 2021-2022 merkit ovat vain pilottilukioiden testattavana ja käytössä muille kouluille sen jälkeen.


Merkki nro 5. Lounaan hiilijalanjälki

  • Lyhyesti: Mistä koululounaan hiilijalanjälki koostuu? Tässä tehtävässä perehdyt kouluruoan pääraaka-aineiden päästöihin sekä vertailet eri aterioiden hiilijalanjälkeä.
  • Tehtävämuoto: Koululounaiden tarkkailu hiilijalanjäljen osalta, taulukointi, reflektointi avovastauksin.

Palauta valmis taulukko liitteenä tai linkkinä tiedostoon.

Osoita osaamisesi joko tekemällä oheinen tehtävä TAI liittämällä loppuun tiedosto/linkki tiedostoon, jolla näytät tehtäviä vastaavan osaamisesi.


OSAAMISEN OSOITTAVAT TEHTÄVÄT:

Perehdy erityisesti Taustaoppaan sivuihin 9-12 ruoan päästöistä sekä osion lopussa olevaan taulukkoon ja tee sitten tehtävät. Löydät lomakepohjasta lisätietoja. Näkyykö lounaan hiilijalanjälki koulunne ruokalistassa ja ruokailussa? - Jos näkyy, tarkastele kolmen koululounaan hiilijalanjälkeä tarkemmin. Ota kuva ruokalistassa näkyvistä tiedoista ja erittele, mistä hiilijalanjälki koostuu. Voit myös pohtia, onko hiilijalanjälkimerkinnällä vaikutusta ruoan menekkiin: onko pienen hiilijalanjäljen ruoka suositumpaa? - Jos ei, arvioi kolmen koululounaan hiilijalanjälki ja luokittele ne värikoodien mukaan. Käytä apunasi oheista taulukkoa, jonka toiselta sivulta löydät värikoodien kriteerit. Lataa tiedosto itsellesi! Älä muokkaa alkuperäistä taulukkoa. https://drive.google.com/drive/folders/1b97GI4Er-B9zhC_qU56enwRhURTz7OAj?usp=sharing Apuna voit käyttää taustaoppaassa esiteltyjä esimerkkejä hiilijalanjäljistä. Hyödynnä tarvittaessa päästökertoimia: https://www.openco2.net/fi/hae-paastokertoimia?q=kana&sortBy=displayValue&sortOrder=asc&page=1 Esim. halutaan laskea yhden kananmunan hiilijalanjälki kananmunan päästökerroin 2,5 kg CO2-e/kg, kananmunan paino n. 60 g. Yhden kananmunan hiilijalanjälki 2,5 kg CO2-e/kg x 0,060 kg = 0,15 kg CO2-e. Lisätietoa ruoan hiilijalanjäljestä Turun ruokapalvelujen selvityksestä, esim. sivut 7 ja 19: https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_ruokapalveluiden_hiilijalanjaljen_vahentaminen.pdf

Voit ladata tähän kuvan taulukosta tai taulukkotiedoston

MUUT TIEDOT:

Merkkihakemuksesi toimitetaan arvioitavaksi koulusi vastuuopettajalle.
Lisää tähän linkki tiedostoon, jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot, tai lataa tiedosto seuraavaan kohtaan.
Lataa tähän tiedosto(t), jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot, tai liitä edelliseen kohtaan linkki tiedostoon.
Lue merkkikuvaus ja Osaamisen osoittaminen -kohta ja kirjoita tarvittaessa lisätietoja.
- tai -