Koulun Ilmasto-osaaja: Ruokavisioita

Koulun Ilmasto-osaaja: Ruokavisioita

logo

Ilmastolukiot

paula.ratava@ouka.fi

Avainsanat:

hiilineutraali, ilmastonmuutos, koulu, kouluruokailu, lukio, ruokamurros, vähähiilisyys
Merkin saaja osaa visioida ruokamurroksen mahdollisuuksia omalla koulullaan. Tämä osaamismerkki on 2/8-osa Ruoka-metamerkkiä sekä osa Koulun Ilmasto-osaaja -kokonaisuutta. Merkkiperhe on lukuvuonna 2021-2022 vain pilottilukioiden käytössä. Myöntäjä: Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut Luonut: Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeet, Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Kriteerit

Kriteerit:

Merkin saaja

  • osaa visioida ruokamurroksen mahdollisuuksia omalla koulullaan.

Osaamisen osoittaminen:

Merkin saaja osoittaa osaamisensa joko vastaamalla merkkihakemuksen kysymyksiin TAI liittämällä osaamismerkkihakemukseen tiedoston/linkin tiedostoon, jolla näyttää tehtäviä vastaavan osaamisensa.

Osaamismerkkiperhe:

Koulun Ilmasto-osaaja -merkkiperhe on lukiokurssin eli uuden LOPS:n mukaisen opintojakson laajuinen. Se sisältää super-, meta- ja mikromerkkitasot: supermerkki Koulun Ilmasto-osaaja sisältää neljä metamerkkiä Liike, Ruoka, Infra ja Asenne, joista kukin sisältää mikromerkkejä. Kaikki mikro- ja metamerkit suorittamalla voi hakea Koulun Ilmasto-osaaja -supermerkkiä sekä halutessaan lukiokurssia. Merkkiperhe on luotu Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeissa vuosina 2021-2022. Lukuvuonna 2021-2022 merkit ovat vain pilottilukioiden testattavana ja käytössä muille kouluille sen jälkeen.

Viitekehykset

Koulun korjausopas

http://www.koulunkorjausopas.fi

Koulun korjausopas on verkkoympäristö, josta löydät lisätietoa siitä, kuinka korjata koulua hiilineutraaliksi. Opas sisältää: - osiosivut teemoista Ruoka, Liike, Infra ja Asenne - syventävää tietoa em. teemoista Taustatieto-oppaasta - lukiokurssin laajuisen Koulun Ilmasto-osaaja -osaamismerkkikokonaisuuden (Tee-se-itse -sivu) - kouluyhteisön Kohti Hiilineutraalia Koulua -osaamismerkkikokonaisuuden (Mutta-yhdessä -sivu) Sivut valmistuvat lukuvuoden 2021-2022 aikana.


Merkki nro 4. Ruokavisioita

  • Lyhyesti: Ilmastotavoitteet ohjaavat myös ruokajärjestelmää uusille urille. Miltä näyttää ja maistuu tulevaisuuden ruoka? Entä missä ja miten se on tuotettu? Tässä tehtävässä tutustutaan ruokamurroksen mahdollisuuksiin ja kuvitellaan muutos tulevaisuudesta käsin: ihan kuin se olisi jo todellisuutta.
  • Tehtävämuoto: Tulevaisuuden kuvittelu, vaikutusten arviointi, tekstin tuottaminen.

Valitse joko A tai B. Vastaa avovastauslaatikoihin tai palauta tekstisi liitetiedostona tai linkkinä tiedostoon.

Osoita osaamisesi joko vastaamalla kohtiin A tai B TAI liittämällä loppuun tiedosto/linkki tiedostoon, jolla näytät tehtäviä vastaavan osaamisesi.


OSAAMISEN OSOITTAVAT TEHTÄVÄT:

Lue Taustaoppaan Ruoka-osiosta erityisesti kaksi viimeistä kappaletta lähiruoasta ja tulevaisuudesta sivuilta 20-21 . Taustaopas Ruoka: https://koulunkorjausopas.fi/wp-content/uploads/2021/12/Koulun_korjausopas_ruoka.pdf A) Olet ideakilpailun tuomarina lukiollasi. Yksi seuraavista ideoista otetaan ensi vuonna käyttöön teidän lukiollanne. Tutustu, pisteytä paremmuusjärjestykseen ja kirjoita muutaman rivin arvio jokaisen hyvistä ja huonoista puolista.

B) Koulunne on valinnut ideakilpailun kautta yhden tavan toteuttaa ruokamurroksen. Koululle on tulossa paikallislehden toimittaja ja olet saanut pikakomennuksen osallistua haastatteluun. Perehdy nopeasti mutta syvällisesti yhteen yllä olevista esimerkeistä. Vastaa hyvin perustellen toimittajan seuraaviin kysymyksiin:

MUUT TIEDOT:

Merkkihakemuksesi toimitetaan arvioitavaksi koulusi vastuuopettajalle.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lisää tähän linkki tiedostoon, jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lataa tähän tiedosto(t), jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Lue merkkikuvaus ja Osaamisen osoittaminen -kohta ja kirjoita tarvittaessa lisätietoja.
- tai -